Thông tin và mời đăng ký tham dự: Trưng bày, giới thiệu và Kết nối giao thương hàng hóa tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

08/12/2023 - 08:35 | Xúc tiến thương mại

Mục đích: Giới thiệu quảng bá hàng hóa, đặc biệt là các sản phẩm OCOP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất và các đơn vị phân phối trên địa bàn tỉnh gồm các hệ thống siêu thị, hệ thống bán lẻ hiện đại, các tổng kho phân phối hàng hóa gặp gỡ trao đổi và kết nối giao thương.

            Tên chương trình: Trưng bày, giới thiệu và Kết nối giao thương hàng hóa tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”.

            Thời gian: 15 – 17/12/2023

            Địa điểm: Trung tâm thương mại Go Bà Rịa (số 2A đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

            Đơn vị tổ chức: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

            Thành phần tham dự: Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản; sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu; đặc trưng, chủ  lực, nghề truyền thồng; các hệ thống nhà phân phối, trường học, cửa hàng tiện lợi trong và ngoài tỉnh

Thời hạn đăng ký: Trước ngày 13/12/2023

Trân trọng./.