Thông tin một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm theo Quyết định số 1894/QĐ-BVHTTDL ngày 14/7/2023 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

18/01/2024 - 15:17 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Căn cứ các nội dung tại Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 01/11/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án Một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm theo Quyết định số 1894/QĐ-BVHTTDL ngày 14/7/2023 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó tại 3. Mô hình mua sắm, giải trí đêm, mục II. Các mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm trên dịa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, của Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 01/11/2023. Lựa chọn tổ chức dịch vụ mua sắm cung cấp hàng hóa đảm bảo chất lượng, đa dạng về mẫu mã, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, trong đó ưu tiên các mặt hàng được sản xuất tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; sản xuất tại Việt Nam, sản phẩm thủ công, mỹ nghệ mang bản sắc văn hóa, nghề truyền thống Bà Rịa - Vũng Tàu và Việt Nam sản phẩm được đánh giá, phân hạng theo tiêu chí của Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), để triển khai mô hình dịch vụ đặc trưng: Tổ chức dịch vụ mua sắm tại chợ đêm, đường phố, hệ thống bán lẻ, trung tâm thương mại, tổ hợp mua sắm giải trí; tổ chức các sự kiện trưng bày giới thiệu sản phẩm hàng hóa vùng miền, sản phẩm nghề truyền thống; tổ chức lễ hội, chương trình, sự kiện, vui chơi giải trí tổng hợp về đêm có 3 tính chất thường kỳ; khai thác dịch vụ casino và hoạt động vui chơi có thưởng tại những địa điểm đã được cấp phép hoạt động.

Xin thông tin đến các tổ chức hiệp hội; các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản và thủy sản trên địa bàn tỉnh biết, nắm bắt thông tin, có kế hoạch đăng ký với Sở Du lịch tham gia các mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm theo Quyết định số 1894/QĐ-BVHTTDL ngày 14/7/2023 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Song Nhi