Thông tin Đặc san Halal số 02 do Bộ Ngoại giao thực hiện

12/01/2024 - 09:33 | Giá cả, thông tin thị trường

Thông tin Đặc san Halal số 02 do Bộ Ngoại giao thực hiện

Đặc san Halal số 02 tiên do Bộ Ngoại giao thực hiện bao gồm các thông tin tổng quan về thị trường thực phẩm Halal toàn cầu; chuyển động Halal Việt Nam (các hoạt động hợp tác quốc tế thúc đẩy phát triển ngành Halal của bộ, ngành, tỉnh, thành và hiệp hội, doanh nghiệp...); tiêu điểm Halal (thông tin cơ bản về 02 thị trường Halal: Saudi Arabia và Brunei) và các hội chợ, triển lãm lớn trong lĩnh vực Halal trên thế giới trong năm 2024;

Để tải đặc san Halal số 02 do Bộ Ngoại giao thực hiện, quý đơn vị xin quét mã QR dưới đây:


Nguyễn Bình