Thông báo: Kết luận của Bà Phạm Thị Thúy Yến - Phó Giám đốc Sở NN&TPNT tại Hội nghị tổng kết tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ muối niên vụ 2018-2019 và kế hoạch sản xuất muối niên vụ 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

05/12/2019 - 14:05 | Xúc tiến thương mại

Ngày 8/11/2019, Bà Phạm Thị Thúy Yến - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì Hội nghị tổng kết tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ muối niên vụ 2018-2019 và kế hoạch sản xuất muối niên vụ 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tham dự cuộc họp gồm có các đơn vị: Hội nông dân tỉnh; Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Ban Quản lý dự án Chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Long Điền; Phòng Kinh tế TP.Bà Rịa; Phường 12, xã Long Sơn, thị trấn Long Điền, xã An Ngãi, Phường Phước Trung, Phường Long Toan, Phường Kim Dinh; đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, diêm dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh muối trên địa bàn tỉnh. Cùng các cơ quan Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh đưa tin.

Tại Hội nghị sau khi nghe báo cáo tổng kết tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ muối niên vụ 2018 - 2019 và kế hoạch sản xuất muối niên vụ 2019 - 2020 của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Các ý kiến tham luận của Hợp tác xã Dịch vụ nuôi trồng thủy sản và sản xuất Muối Chợ Bến; Doanh nghiệp tư nhân muối Phương Hiền; Các diêm dân trình bày những ý kiến, kiến nghị và đề xuất. Bà Phạm Thị Thúy Yến - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã kết luận Hội nghị như sau:

1. Ban Quản lý dự án chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Đề nghị Ban quản lý Dự án chuyên Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nghề muối theo Quy hoạch sản xuất, chế biến và lưu thông muối đã được UBND tỉnh phê duyệt, để bà con diêm dân được sử dụng phục vụ trong quá trình sản xuất, chế biến, tiêu thụ muối.

2.  Giao cho Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản: Tiếp tục tham mưu cho Sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau trong niên vụ muối 2019 - 2020:

- Chủ động liên hệ với Đài Khí tượng thủy văn tỉnh và các đơn vị có liên quan thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết và biến đổi khí hậu, thông báo rộng rãi đến các địa phương để bà con diêm dân thông qua chương trình nhắn tin SMS nhằm kịp thời chủ động trong công tác sản xuất muối, có các biện pháp kỹ thuật ứng phó với các sự cố xảy ra.

-  Nhân rộng, chuyển giao các mô hình sản xuất muối ứng dụng khoa học công nghệ nhằm tăng năng suất, chất lượng, giảm chi phí đầu vào và nguồn nhân lực phụ vụ nghề muối (mô hình muối da rong áp dụng trên địa bàn xã An Ngãi, huyện Long Điền); Khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến, tiêu thụ muối trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác tìm kiếm thị trường, tăng cường muối liên kết giữa các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ muối với bà con diêm dân trong việc tiêu thụ muôi; Đề xuất xây dựng các cơ chế, chính sách để diêm dân tiếp cận được với các nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi trong phát triển nghề muối.

- Thường xuyên quảng bá, trương bày các sản phẩm muối Bà Rịa tại các hội chợ triển lãm của ngành nông nghiệp trong và ngoài tỉnh; Tổ chức cho bà con diêm dân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh muối trên địa bàn tỉnh tham quan học tập kinh nghiệm mô hình sản xuất muối tiêu biểu, trao đổi kinh nghiệm về kỹ thuật, công nghệ mới với các tỉnh khác có diện tích sản xuất muối nhiều.

- Hình thành các điểm thu mua muối tập trung  trên địa bàn tỉnh, để từ đó có thể kiểm soát được chất lượng cũng như sản lượng muối Bà Rịa đồng thời thuận tiện cho các doanh nghiệp, thương lái mua muối Bà Rịa cũng như quảng bá giới thiệu muối Bà Rịa.

- Phối hợp với Thanh tra Sở và  các đơn vị có liên quan tăng cường công tác kiểm tra việc sử dụng thương hiệu muối Bà Rịa cũng như việc chấp hành đúng các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh muối; Kiểm soát chặt chẽ việc các doanh nghiệp nhập khẩu muối, tránh tình trạng doanh nghiệp nhập khẩu muối công nghiệp và sử dụng làm muối thực phẩm, gây ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng muối Bà Rịa.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan lấy mẫu phân tích và đánh giá chất lượng nước phục vụ trong quá trình sản xuất muối để khuyến cáo bà con diêm dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn thực phẩm và giảm tác hại của môi trường nước đến chất lượng muối.

  - Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan lấy mẫu muối thương phẩm tại các vùng sản xuất muối, cơ sở thu mua muối nhằm đánh giá chất lượng muối đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành.

  - Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất mô hình làm muối trái vụ có phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế với tình hình đặc điểm nghề muối của tỉnh hay không.

- Phối hợp với các Sở Y tế và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý các doanh nghiệp nhập khẩu muối, tránh tình trạng doanh nghiệp nhập khẩu muối công nghiệp và sử dụng làm muối thực phẩm, gây ảnh hưởng đến uy tín, chất lượng muối Bà Rịa.

3. Giao Chi cục Phát triển nông thôn:

- Tiếp tục tham mưu cho Sở,  đề xuất xây dựng các cơ chế, chính sách để diêm dân tiếp cận được với các nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi trong phát triển nghề muối.

- Hướng dẫn cho các tổ chức/cá nhân đủ điều kiện để cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm “Muối Bà Rịa”

- Hỗ trợ, hướng dẫn cho các tổ chức/cá nhân làm muối trên địa bàn huyện Long Điền được hưởng các chính sách ưu đãi theo Nghi định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.

4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Long Điền; Phòng KT: TP.Vũng Tàu; TP.Bà Rịa.

- Chủ trì rà soát lại toàn bộ diện tích đất sản xuất muối trên địa bàn gửi về Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản để tổng hợp, tham mưu cho Sở báo cáo UBND tỉnh.

- Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của diêm dân, các doanh nghiệp chế biến, thu mua muối tại địa phương gửi về Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản để tổng hợp về Sở theo đúng quy định.

- Các địa phương chủ động tổ chức cho các diêm dân trên địa bàn trao đổi học hỏi kinh nghiệm, mô hình sản xuất muối hay tại địa phương.

- Chủ trì mời các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, tăng cường công tác công tác kiểm soát nước thải sinh hoạt, rác thải của các hộ dân xung quanh khu vực làm muối trên địa bàn, nhằm mục đích đảm bảo an toàn về sinh cho nguồn nước sản phẩm muối.

Trên đây là Kết luận của Bà Phạm Thị Thúy Yến - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Hội nghị Tổng kết tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ muối niên vụ 2018-2019 và kế hoạch sản xuất muối niên vụ 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu./.

CBTMNS