Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã hoàn thành xây dựng xây dựng nông thôn mới năm 2020

10/01/2022 - 11:21 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Ngày 17/12/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 2119/QĐ-TTg công nhận thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Như vậy đến cuối năm 2021, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có 04 đơn vị cấp huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (gồm: huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ, thành phố Bà Rịa và thị xã Phú Mỹ).

Sau 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn trên địa bàn thị xã nói chung và 05 xã nói riêng đã có nhiều khởi sắc, kinh tế phát triển theo hướng bền vững, quy hoạch và hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu năm 2019 đạt 58.627 tỷ đồng, tăng 383,8% so với năm 2010, Giá trị sản xuất thương mại dịch vụ đạt 35.640 tỷ đồng, tăng 598% so với 2010; công nghiệp đạt 20.398 tỷ đồng, tăng 247% so với 2010; nông - ngư nghiệp đạt 2.589 tỷ đồng, tăng 160% so với năm 2010. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó giảm tỷ trọng nông - ngư nghiệp và công nghiệp, tăng tỷ trọng thương mại và dịch vụ. Năm 2020, tỷ trọng nông - ngư nghiệp chiếm 4,42%, giảm 6,31% so với năm 2010; tỷ trọng công nghiệp chiếm 34,79%, giảm 15% so với năm 2010; tỷ trọng thương mại - dịch vụ chiếm 60,79%, tăng 21,37% so với năm 2010.

Trên địa bàn thị xã Phú Mỹ đến nay đã có 100% các xã (gồm: xã Sông Xoài, Châu Pha, Tân Hải, Tân Hòa, Tóc Tiên) đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xã Sông Xoài đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2019; xã Châu Pha đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 tại địa bàn các xã đạt trên 60 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên toàn thị xã giảm còn 48 hộ, chiếm 0,33%; Tỷ lệ lao động có việc làm của thị xã đạt 99,75% cao hơn 9,75% so với yêu cầu Bộ tiêu chí; tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn quy định đạt 99,83% (14.520/14.544 hộ), tăng 12% so với năm 2010 và không còn nhà tạm bợ, nhà dột nát trên địa bàn thị xã; tỷ lệ 100% hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch từ năm 2010 đến nay (trong đó tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch của các xã đạt từ 95 - 100%); 95,65% hộ dân có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh (13.912/14.544 hộ); 100% hộ dân có chuồng trại gia súc, gia cầm được xử lý chất thải, nước thải; 415 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống thực hiện đúng quy định về đảm bảo An toàn thực phẩm, đạt 100%; không có nợ đọng xây dựng cơ bản đối với các công trình thực hiện bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới của thị xã Phú Mỹ đạt gần 1.373 tỷ đồng…

                                                                                           HTN