Thị xã Phú Mỹ được công nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh Niu - cát - xơn trên gia cầm

14/03/2022 - 10:18 | Giá cả, thông tin thị trường

Ngày 18/01/2022, Cục Thú y đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-TY-DT về việc cấp Giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh Niu - cát - xơn trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Giấy chứng nhận này có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp.

Theo định hướng phát triển chăn nuôi và quy hoạch nông nghiệp tỉnh thì xã Sông Xoài và Hắc Dịch là 2 địa phương của thị xã Phú Mỹ được quy hoạch và định hướng phát triển chăn nuôi gia cầm tập trung của tỉnh và cũng là địa phương được Cục Thú y xác định là vùng đệm trong dự án xây dựng vùng an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn của Tổ chức Thú y thế giới hướng tới xuất khẩu.

Tại 2 xã này, đã có 20 trang trại nuôi 980.000 con theo hình thức khép kín đang hoạt động, chiếm 23,12 % tổng đàn gia cầm toàn tỉnh. Tuy nhiên, số hộ chăn nuôi gia cầm theo hình thức nhỏ lẻ vẫn còn tồn tại khá nhiều. Đây có thể là nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia cầm đặc biệt là bệnh Cúm gia cầm và Niu - cát - xơn vì bệnh Niu - cát - xơn là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút gây ra trên loài cầm (gà, các loại chim), bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi và thường ghép với nhiều bệnh gia cầm khác gây ra tỷ lệ chết cao, có khi lên đến 100% và thiệt hại nặng nề về kinh tế.


Theo Thông tư 14/2016/TT-BNNPTNT, vùng an toàn dịch bệnh động vật trên cạn là huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được xác đinh không xảy ra ca bệnh đăng ký an toàn trong một khoảng thời gian quy định cho từng bệnh, từng loài động vật và hoạt động thú y trong vùng đó đảm bảo kiểm soát được dịch bệnh. Cục Thú y là cơ quan tổ chức thẩm định và cấp Giấy chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật trên cạn.

Do đó việc xây dựng thành công vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh Niu - cát - xơn trên gia cầm trên địa bàn thị xã Phú Mỹ sẽ đáp ứng các yêu cầu về an toàn dịch bệnh của Cục Thú y và Tổ chức Thú y thế giới, đảm bảo phát triển chăn nuôi bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm chăn nuôi an toàn phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng tại chỗ, các vùng lân cận trong và ngoài tỉnh và đặc biệt là hướng tới xuất khẩu sản phẩm gia cầm.

Xác định đây là công việc rất quan trọng nên ngay từ năm 2018, chính quyền các cấp trên địa bàn thị xã đã phối hợp cùng với cơ quan chuyên ngành thú y chủ động triển khai tổng hợp các biện pháp phòng, chống dịch bệnh kết hợp với công tác thông tin tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về tác hại của bệnh để kịp thời phòng bệnh, đồng thời cùng với công tác quản lý và giám sát chặt chẽ sức khỏe đàn vật nuôi, đến nay không để xảy ra dịch bệnh trên đàn gia cầm. Một số kết quả nổi bật trong công tác phòng chống bệnh trên đàn gia cầm là kết quả lấy mẫu kiểm tra tỷ lệ bảo hộ vắc xin Niu - cát - xơn trên đàn gia cầm trong năm 2019 đến năm 2021 đạt từ 80,3 % trở lên và kết quả lấy mẫu giám sát lưu hành vi rút trên đàn gia cầm trong năm 2021 đều âm tính với vi rút Niu - cát - xơn. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng trong quá trình đánh giá và công nhận vùng an toàn dịch bệnh.

Việc được Cục Thú y công nhận là vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh Niu - cát - xơn, cùng với chứng nhận đã được công nhận vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh Cúm gia cầm trước đây sẽ là tiền đề tạo điều kiện cho hoạt động chăn nuôi gia cầm trên địa bàn thị xã Phú Mỹ nâng cao năng suất, chất lượng, tăng khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững góp phần cung cấp sản phẩm an toàn phục vụ tiêu dùng trong nước và hướng tới xuất khẩu.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y