Thay đổi phương thực thực hiện một số TTHC trong bối cảnh giãn cách xã hội do dịch Covid-19

30/08/2021 - 09:45 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã và đang tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường trong phạm vi cả nước đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động chung của toàn xã hội cũng như hoạt động giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) có yêu cầu phải thực hiện trực tiếp tại hiện trường. Trong thời gian vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được kiến nghị, đề xuất từ một số doanh nghiệp, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, cơ quan ở địa phương về việc hướng dẫn thực hiện giải quyết TTHC trong bối cảnh ở địa phương đang phải thực hiện biện pháp giãn cách xã hội.

Để tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp tiếp tục thúc đẩy hoạt động sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông lâm thủy sản trong tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn tạm thời áp dụng thẩm định, đánh giá trực tuyến thay thế cho việc thẩm định, đánh giá trực tiếp tại hiện trường, cụ thể như sau:

1.   Về thủ tục xác nhận cam kết hoặc chứng nhận sản phẩm thủy sản xuất khẩu có nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu theo quy định tại Thông 21/2018/TT-BNNPTNT; Đánh giá chỉ định, giám sát cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm theo quy định tại Thông tư liên tịch 20/2013/TTLT-BYT- BCT-BNNPTNT

Cục Quản chất lượng nông lâm sản và thủy sản và các đơn vị trực thuộc tạm thời thực hiện tiếp nhận hồ sơ điện tử đề nghị xác nhận cam kết hoặc chứng nhận sản phẩm thủy sản xuất khẩu nguồn gốc từ thủy sản khai thác nhập khẩu; đăng chỉ định phòng kiểm nghiệm an toàn thực phẩm phục vụ quản nhà nước và thực hiện đánh giá trực tuyến thay cho hình thức trực tiếp, cụ thể như:

-   Đối tượng thời gian áp dụng: Các phòng kiểm nghiệm, doanh nghiệp chế biến thủy sản tại các tỉnh/thành phố đang trong thời gian có Quyết định của cấp thẩm quyền địa phương về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời có đủ nguồn lực kỹ thuật (máy tính, đường truyền internet, ứng dụng phần

mềm…) phục vụ cho hoạt động đánh giá và chấp thuận thực hiện đánh giá trực tuyến.

-   Các doanh nghiệp, phòng kiểm nghiệm có trách nhiệm nộp phí theo quy định hiện hành hoàn trả các hồ sơ, tài liệu bản gốc cho quan quản lý để lưu trữ theo quy định.

2.   Đối với thủ tục thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Thông 38/2018/TT-BNNPTNT:

Ngày 21/7/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã văn bản số 4573/BNN-VP báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất một trong các giải pháp hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid-19 là cho phép gia hạn các Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y,… thêm 03 tháng cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thuỷ sản đã hết hạn hoặc sắp hết hạn. Hiện nay do áp dụng Chỉ thị 16, cơ quan chức năng chưa thể tổ chức thẩm định, cấp, gia hạn Giấy chứng nhận theo quy định nên sẽ có nhiều cơ sở ngưng hoạt động trong thời gian tới. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản cho các doanh nghiệp, Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố, Ban Quản An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh, các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, chứng nhận điều kiện đảm bảo ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản bằng hình thức trực tuyến thay thế cho việc thực hiện trực tiếp, cụ thể như sau:

-Thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục, phương pháp thẩm định, chứng nhận lưu trữ hồ sơ đầy đủ.

- Đối tượng thời gian áp dụng: Các sở, doanh nghiệp đang trong thời gian có Quyết định của cấp thẩm quyền địa phương về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời có đủ nguồn lực kỹ thuật (máy tính, đường truyền internet, ứng dụng phần mềm…) phục vụ cho hoạt động thẩm định và chấp thuận thực hiện đánh giá trực tuyến:

- Các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản có trách nhiệm nộp phí theo quy định hiện hành hoàn trả các hồ sơ, tài liệu bản gốc cho quan quản để lưu trữ theo quy định.

Nguyễn Bình