Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiêu thụ, vận chuyển nông sản trong điều kiện dịch COVID-19

24/06/2021 - 15:37 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Ngày 17/06/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 2072/SNN-KHTC về triển khai tháo gỡ khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ nông sản trong bối cảnh dịch Covid 19.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và PTNT giao các Chi cục: Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản khẩn trương rà soát kế hoạch sản xuất thời vụ đảm bảo gắn với kế hoạch tiêu thụ nông sản; chủ động xây dựng các phương án và kế hoạch tiêu thụ nông sản kịp thời ứng phó với dịch Covid-19, đặc biệt đối với các mặt hàng nông sản của tỉnh có sản lượng lớn chuẩn bị vào vụ thu hoạch.

Phối hợp với cơ quan chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc hoàn tất các hồ sơ kỹ thuật phục vụ cho việc đàm phán dỡ bỏ rào cản kỹ thuật để mở cửa thị trường nông sản. Tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ kiểm dịch thực vật trong quá trình giám sát xử lý và kiểm dịch tại gốc ở địa phương đối với các lô hàng xuất khẩu để rút ngắn thời gian thông quan ngoài cửa khẩu.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và PTNT cũng giao Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật theo dõi chặt chẽ diễn biến và chỉ đạo phòng trừ kịp thời các sinh vật gây hại trên cây trồng. Chủ động thực hiện các chương trình giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh để đảm bảo yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Giám sát, kiểm tra chặt chẽ các vùng trồng, cơ sở đóng gói trên địa bàn; đảm bảo nông sản được xuất khẩu đúng từ các vùng sản xuất được cấp mã số vùng trồng, đóng gói tại cơ sở đã được cấp mã số tránh không để xảy ra tình trạng “mạo danh” mã số làm ảnh hưởng đến thương mại.

Giao Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và Thủy sản phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương và các bộ ngành trung ương trong triển khai các hoạt động kết nối, thúc đẩy tiêu thụ nông sản mùa vụ của địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Hỗ trợ đẩy mạnh hoạt động sơ chế, chế biến, bảo quản nông sản; tổng hợp khả năng dự trữ của các kho cấp đông, trữ lạnh, bảo quản nông sản, thủy sản và các mặt hàng thiết yếu của các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, phân phối nông sản trên địa bàn để sẵn sàng sử dụng.

                                                          VTH