Thành phố Vũng Tàu và huyện Côn Đảo đạt chuẩn nông thôn mới

13/02/2023 - 08:44 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

UBND tỉnh đã có Tờ trình số 289/TTr-UBND và 290/TTr-UBND ngày 26/12/2022 đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xét, công nhận thành phố Vũng Tàu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, huyện Côn Đảo đạt chuẩn nông thôn mới.

Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/ĐH ngày 25/9/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu đến năm 2025, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mớiTheo đó để được công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới thì “100% số huyện trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và có 100% số thị xã, thành phố trên địa bàn được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới”. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đã đề ra, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu và huyện Côn Đảo.

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thành phố Vũng Tàu và huyện Côn Đảo đã tập trung thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền, vận động và đề ra nhiều giải pháp hiệu quả để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Từ đó đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nâng cao nhận thức của nhân dân và huy động được mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả Chương trình.

Với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của các cấp, các ngành, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức và sự hưởng ứng tham gia tích cực của người dân, đến nay, cơ cấu kinh tế thành phố Vũng Tàu trong giai đoạn 2011-2022 tiếp tục chuyển dịch tăng dần tỷ trọng theo hướng Thương mại, dịch vụ - Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp - Hải sản. Đến năm 2022, Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 8.111 tỷ đồng, đạt 124,19% kế hoạch; Giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt 35.432 tỷ đồng, đạt 109,56% kế hoạch; Giá trị ngành nông nghiệp ước đạt 26,4 tỷ đồng, đạt 101,54% kế hoạch; Giá trị sản xuất ngành ngư nghiệp ước đạt 12.381 tỷ đồng, đạt 105,82% kế hoạch, tăng 13,16% so với cùng kỳ.

Đối với Côn Đảo, huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, đạt tỷ lệ 100%. Huyện không có nợ động trong xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nổi bật là các tiêu chí như: Hệ thống đường giao thông trên địa bàn huyện đều được đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt, trên địa bàn huyện có 69,93km đường huyện bao gồm các tuyến đường nội thị; 02 tuyến trục chính đi Cỏ Ống, Bến Đầm; đường Tây Bắc nối dài từ Bến Đầm đến trung tâm huyện. Tỷ lệ km đường huyện đạt chuẩn theo quy hoạch 69,93/69,93 km, đạt tỷ lệ 100%. Trên địa bàn huyện có 65,17/69,93 km đường huyện được trồng cây xanh dọc tuyến đường, đạt tỷ lệ 93%; Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định, đạt 100%.

Hồ sơ đề nghị xét công nhận công nhận thành phố Vũng Tàu và huyện Côn Đảo đạt chuẩn nông thôn mới đã được UBND thành phố Vũng Tàu và huyện Côn Đảo hoàn thành đầy đủ, đúng trình tự và thủ tục theo Quyết định số 18/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Với những kết quả đã đạt được, thành phố Vũng Tàu và huyện Côn Đảo đủ điều kiện đề nghị UBND tỉnh trình Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

May