Thành phố Vũng Tàu được chứng nhận là vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh Dại

22/11/2019 - 14:24 | Xúc tiến thương mại

Thành phố Vũng Tàu là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Phía Nam với diện tích khoảng 150 km, dân số khoảng 500.000 người với 17 đơn vị hành chính (bao gồm 16 phường và 01 xã). Thành phố Vũng Tàu có truyền thồng văn hóa lịch sử lâu đời với nhiều di tích lịch sử và hiện nay là trung tâm du lịch, dịch vụ dầu khí của cả nước, là khu vực có nhiều tiềm năng để phát triển dịch vụ hàng hải và kinh tế hải sản, là điểm đến của nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Do đó việc xây dựng thành phố Vũng Tàu thành vùng an toàn dịch bệnh (ATDB) đối với bệnh Dại có ý nghĩa rất lớn, vừa bảo vệ sức khỏe con người vừa góp phần vào việc phát triển kinh tế của địa phương.

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 13/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017 – 2021”; Chỉ thị số 31/CT- TTg ngày 06/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại; Thông tư số 14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về vùng, cơ sở ATDB động vật; Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án "Xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn giai đoạn 2017 - 2020 tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu", Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã phối hợp UBND thành phố Vũng Tàu triển khai xây dựng vùng ATDB động vật đối với bệnh Dại trên toàn địa bàn thành phố. Đến tháng 9 năm 2015, cơ bản đã hoàn thành các nội dung xây dựng vùng ATDB Dại trên địa bàn thành phố, bao gồm: Triển khai tổ chức, chỉ đạo xây dựng vùng ATDB; phê duyệt kế hoạch và kinh phí xây dựng vùng ATDB; thực hiện điều tra, thống kê tổng đàn chó nuôi; thực hiện thông tin, tuyên truyền, tập huấn; thực hiện công tác quản lý đàn chó nuôi; triển khai công tác tiêm phòng và kiểm tra bảo hộ bệnh Dại trên đàn chó; công tác giám sát bệnh Dại; tăng cường công tác quản lý bệnh Dại trên người của ngành y tế; nâng cao năng lực mạng lưới thú y cơ sở phục vụ công tác phòng chống bệnh Dại và xây dựng vùng ATDB Dại trên địa bàn thành phố…

Trên cơ sở kết quả thực hiện các nội dung xây dựng vùng ATDB, ngày 22/8/2019, UBND thành phố Vũng Tàu đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y gửi hồ sơ đăng ký chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh Dại về Cục Thú y (thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT). Qua kết quả kiểm tra, đánh giá của Đoàn đánh giá vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh Dại của Cục Thú y, thành phố Vũng Tàu đã chính thức được chứng nhận là vùng ATDB động vật đối với bệnh Dại theo Quyết định số 479/QĐ-TY-DT ngày 23/9/2019 kèm theo Giấy chứng nhận ATDB động vật của Cục Thú y (giấy chứng nhận này có hiệu lực tới ngày 23/9/2024).

Ông Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Thú y đã trao Giấy chứng nhận ATDB động vật cho ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu tại Hội nghị sơ kết Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại giai đoạn 2017 – 2021 do Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Bộ Y tế, UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu tổ chức ngày 26/9/2017 tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Đây là điều rất đáng phấn khởi, là mốc son đánh giá thành tích trong công tác phòng chống bệnh Dại bảo vệ sức khỏe con người, bảo vệ môi trường sinh thái và nâng tầm phát triển du lịch, kinh tế trên địa bàn thành phố Vũng Tàu của tỉnh nhà.               

                                                                                       Ngoc Hiên (tong hop)