THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ SẦU RIÊNG LIÊN ĐỨC

06/09/2023 - 14:52 | Xúc tiến thương mại

Vào ngày 31/8/2023 vừa qua, tại Trung tâm Văn hoá Thể thao và Học tập cộng động xã Xà Bang, Ban vận động sáng lập Hợp tác xã Sầu Riêng Liên Đức (xã Xà Bang) đã tổ chức hội nghị thành lập Hợp tác xã (HTX) Sầu Riêng Liên Đức. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Ngọc Phương- Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh; ông Đoàn Anh Quốc – Đại diện Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh; đại diện các ban ngành, đoàn thể của huyện và lãnh đạo xã Xà Bang.

Theo hồ sơ thành lập, HTX Sầu Riêng Liên Đức có vốn điều lệ 1,3 tỷ đổng, gồm 13 thành viên là những hộ nông dân chuyên canh cây Sầu Riêng (đã được cấp mã  vùng trồng) tại địa bàn ấp Liên Đức, xã Xà Bang; bước đầu thành lập, HTX đăng ký 11ngành, nghề sản xuất, kinh doanh; trong đó, ngành nghề sản xuất chính của HTX là: tổ chức sản xuất và tiêu thụ trái Sầu Riêng tươi, cung ứng dịch vụ vật tư nông nghiệp  cho các thành viên của HTX.


Ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị thành lập HTX Sầu Riêng Liên Đức

 Hội nghị đã thống nhất bầu Hội đồng quản trị HTX gồm 05 thành viên, ông  Đoàn Đức Hoà được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc HTX; bầu Ban Kiểm soát HTX gồm 03 thành viên, ông Vòng A Ứng được bầu giữ  chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát.

Việc thành lập HTX Sầu Riêng Liên Đức góp phần thúc đẩy hợp tác cùng nông dân trên địa bàn huyện chăm sóc cây Sầu Riêng  theo hướng hữu cơ, liên kết 5 nhà “Nhà nông - Nhà doanh nghiệp - Nhà khoa học - Nhà nước và Ngân hàng” để phát triển vùng Sầu Riêng gắn với tiêu thụ sản phẩm và ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất. 

                                                                               CTV Nguyễn Ngọc Linh  (Hội Nông dân huyện Châu Đức)