THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SÔNG XOÀI

21/03/2023 - 10:42 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Chiều 20/3/2023, tại UBND xã Sông Xoài, Thị xã Phú Mỹ đã tổ chức Hội nghị thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Sông Xoài.

Hợp tác xã Nông nghiệp Sông Xoài gồm 19 thành viên là hội viên nông dân đang trồng sầu riêng với tổng diện tích 27 ha, sản lượng thu nhập hàng năm trung bình khoảng 10 tấn/ha. Hợp tác xã được thành lập nhằm hỗ trợ hội viên ổn định đầu ra sản phẩm và hỗ trợ cung ứng các dịch vụ đầu vào như cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật ứng dụng công nghệ cao, an toàn thực phẩm, đề xuất chứng nhận sản phẩm OCOP và đặc biệt thực hiện công tác thiết lập và quản lý mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu. 

Đồng thời, hợp tác, tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; tập hợp các hộ đang trồng sầu riêng nhỏ lẻ trên địa bàn cùng phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập; xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội. 

Thanh Hiền – CC TT và BVTV