Thành lập hợp tác xã ca cao Châu Đức

13/06/2022 - 12:00 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Chiều ngày 10/6/2022, tại Hội trường UBND xã Bình Giã (huyện Châu Đức), đã tổ chức hội nghị thành lập và ra mắt Hợp tác xã (HTX) Ca cao Châu Đức.

Theo hồ sơ thành lập, HTX Ca cao Châu Đức có vốn điều lệ hơn 1 tỷ đổng, gồm 11 thành viên đến từ các xã Xà Bang, Bình Giã, Sơn Bình (huyện Châu Đức) và xã Sông Xoài (TX. Phú Mỹ). Các thành viên HTX đang canh tác khoảng 60ha ca cao. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của HTX gồm: Sơ chế các sản phẩm từ hạt ca cao; cung cấp giống ca cao, phân bón và bao tiêu nông sản cho các hộ liên kết trồng ca cao.

Hội nghị đã thống nhất bầu Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên. Ông Lê Ngọc Cần được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc HTX.

Việc thành lập HTX Ca cao Châu Đức góp phần thúc đẩy hợp tác cùng nông dân trên địa bàn tỉnh chăm sóc cây ca cao theo hướng hữu cơ, liên kết 5 nhà “Nhà nông - Nhà doanh nghiệp - Nhà khoa học - Nhà nước và Ngân hàng” để phát triển vùng ca cao gắn với tiêu thụ sản phẩm và ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong sản xuất. CTV NGUYỄN NGỌC LINH

(HỘI NÔNG DÂN HUYỆN CHÂU ĐỨC)