Thành lập đội xe hỗ trợ vận chuyển hàng hóa thiết yếu trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Châu Đức

19/08/2021 - 08:52 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Ngày 16 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức có công văn số 3371/UBND-KTHT về việc thành lập đội xe hỗ trợ vận chuyển hàng hóa thiết yếu trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản xin thông báo đến các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Châu Đức biết để được hỗ trợ xề xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Châu Đức.

Căn cứ Văn bản số 8616/UBND-VP ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Rịa Vũng Tàu trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản số 10220/UBND-VP ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Văn bản số 8616/UBND-VP ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trên sở nhu cầu thực tế về việc hỗ trợ nông dân vận chuyển nông sản đi tiêu thụ, hỗ trợ các mạnh thường quân vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm đến người dân đang gặp khó khăn; đảm bảo công tác vận chuyển hàng hóa kịp thời cho người dân trong huyện trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Châu Đức; Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức thành lập đội “XE HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA THIẾT YẾU” cụ thể như sau:

1.     Mục đích, yêu cầu:

- Hỗ trợ nông dân vận chuyển nông sản đi tiêu thụ trên địa bàn huyện.

- Hỗ trợ các mạnh thường quân vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm đến người dân đang gặp khó khăn.

- Vận chuyển hàng hóa hóa thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Châu Đức.

1.  Thời gian hoạt động 24/24h, đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2021.

2.  Địa bàn hoạt động: Trên địa bàn huyện Châu Đức.

3.  Nhân sự của đội xe: 06 xe của 05 đơn vị theo danh sách kèm theo.

4.  Kinh phí: Do các cá nhân, tổ chức có phương tiện tham gia hỗ trợ tất cả các chi phí;

5.  Điều kiện lưu thông: Có Giấy xác nhận “XE HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA THIẾT YẾU” do Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp.

6. Đầu mối liên hệ: các tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu vận chuyển nông sản đi tiêu thụ trên địa bàn huyện; các mạnh thường quân vận chuyển nhu yếu phẩm đến người dân đang gặp khó khăn và vận chuyển hàng hóa hóa thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch, đề nghị liên hệ Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Đức (SĐT: 0913.104647 hoặc 0973.363272) để tiếp nhận thông tin nhu cầu.

2.     Yêu cầu khi thực hiện nhiệm vụ:

- Người điều khiển người đi cùng trên xe phải kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu.

- Đảm bảo ghi chép cụ thể lại lộ trình, người tiếp xúc (theo Biểu mẫu) và lưu thông đúng mục đích cho phép; phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu của Bộ Y tế; phải chịu sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng.

 

Nguyễn Bình

DANH SÁCH CÁ NHÂN, ĐƠN VỊ HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA THIẾT YẾU
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CHÂU ĐỨC
(kèm theo Văn bản số        /UBND-KTHT ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức)

STT

TÊN ĐƠN VỊ

TÊN TÀI XẾ

CMND/CCCD

ĐỊA CHỈ NƠI Ở HIỆN TẠI

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

BIỂN SỐ XE

Ghi chú

1

Công ty điện máy Quốc Khánh Quân

Nguyễn Vũ Đình Sơn

077086002082

Tổ 5, khu phố Hồng Lan, thị trấn Ngãi Giao

0963877978

72C-10137

01/06

Nguyễn Văn Tịnh

077080001660

Tổ 10, khu phố Hồng Lan, thị trấn Ngãi Giao

0965545191

72C-07262

02/06

2

Công ty VLXD Khánh Huyền

Trần Minh Thảo

077093003273

Khu phố Kim Giao, thị trấn Ngãi Giao

0888237272

72C-03996

03/06

3

Công ty TNHH XD Nhật Nam

Trần Ngọc Linh

045074000389

Số 46 Nguyễn Văn Trỗi,  Khu phố Ngãi Giao, thị trấn Ngãi Giao

0913115389

72C-12290

04/06

4

Công ty Đông Việt

Nguyễn Tuấn Anh

273313534

Tổ 2, thôn Suối Nghệ, xã Suối Nghệ

0966385581
0773217479

72C-17964

05/06

5

Công ty CP XD và Phát triển Đô thị Châu Đức

Hoàng Văn Quân

273182847

Tổ 15, khu phố Vinh Thanh, thị trấn Ngãi Giao

0964687839

72N-6659

06/06