Thanh kiểm tra, hậu kiểm an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong dịp lễ Tết năm 2022

16/12/2021 - 15:05 | Xúc tiến thương mại

Nhằm đánh giá việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm theo sự phân công trách nhiệm quản lý, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 118/KH-SNN ngày 6/12/2021 về kế hoạch thanh kiểm tra, hậu kiểm an toàn thực phẩm dịp lễ Tết năm 2022. Thời gian kiểm tra trong tháng 12/2021.

Theo đó, đối tượng kiểm lâm là các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản; tập trung kiểm tra, giám sát các sản phẩm có nguy cơ cao về an toàn thực phẩm và sử dụng nhiều trong dịp lễ tết, lấy mẫu nếu nghi ngờ; Cơ sở có nhóm sản phẩm/sản phẩm tự công bố thuộc phân cấp quản lý của ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cơ sở thuộc diện không cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực.

 Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản sẽ kiểm tra Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, cam kết sản xuất thực phẩm an toàn, giấy khám sức khỏe, hồ sơ tự công bố sản phẩm, việc thực hiện các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chương trình quản lý chất lượng đã được chứng nhận (nếu có)...;  Điều kiện đảm bảo ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh: nhà xưởng, trang thiết bị, dụng cụ sản xuất, bảo quản, vận chuyển, vật liệu bao gói sản phẩm, hóa chất phụ gia sử dụng trong sản xuất ...

 Đối với các cơ sở tự công bố sản phẩm sẽ kiểm tra về việc thực hiện các quy định về tự công bố sản phẩm, trình tự tự công bố sản phẩm, phiếu kết quả kiểm nghiệm và các hồ sơ, tài liệu pháp lý; Kiểm tra, hậu kiểm về ghi nhãn hàng hóa; Kiểm tra, hậu kiểm về việc sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, hóa chất kháng sinh cấm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; Kiểm tra, hậu kiểm về truy xuất nguồn gốc thực phẩm...

          Kế hoạch cũng dự kiến lấy 24 mẫu sản phẩm nông thủy sản để kiểm nghiệm các chỉ tiêu về chất lượng, an toàn thực phẩm gồm Cà phê bột, cà phê hạt, cà phê hoà tan; Trà, chè khô; Mật ong và sản phẩm từ mật ong; Thủy sản đông lạnh; Thủy sản khô; Sản phẩm từ tổ yến; Các loại hạt (nhân hạt điều, hạt điều rang, hạt đậu phộng rang); Trứng; Nước mắm; Sản phẩm từ thịt; Gạo...

Kế hoạch nhằm đánh giá chất lượng, an toàn thực phẩm đối với các nhóm thực phẩm đã thực hiện tự công bố sản phẩm lưu thông trên thị trường; Ngăn chặn tình trạng sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm không bảo đảm an toàn; phát hiện, xử lý theo qui định đối với tổ chức, cá nhân vi phạm về an toàn thực phẩm và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. Đồng thời tuyên truyền chính sách pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm: Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018; Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018; Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017...

VTH