Thành công từ công tác “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới

24/05/2022 - 15:41 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Ban Dân vận Tỉnh ủy là thành viên của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh. Xác định “Dân vận khéo” là một trong những yếu tố quyết định cho sự thành công trong xây dựng nông thôn mới, ngay từ khi bắt đầu triển khai chương trình, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới nhằm huy động sức mạnh toàn dân trong xây dựng nông thôn mới; đồng thời, phát động phong trào thi đua “Dân vận khéoˮ, trên các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực xây dựng nông thôn mới; xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéoˮ về tham gia xây dựng nông thôn mới.

Từ thành công của công tác dân vận, đã giúp người dân nhận thức được vai trò vừa là chủ thể thực hiện, vừa là người thụ hưởng trong xây dựng nông thôn mới, nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm cụ thể: Tham gia các phong trào làm đường giao thông nông thôn, giúp nhau giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình văn hóa… Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp xây dựng đường làng, ngõ xóm, đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống, sản xuất…

Xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia xây dựng nông thôn mới. Có 419 mô hình, điển hình “Dân vận khéoˮ về tham gia xây dựng nông thôn mới đăng ký thực hiện; có 406 mô hình, điển hình đã triển khai thực thực hiện. Đồng thời, phối hợp với Tổ công tác số 01 thuộc Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh đẩy mạnh thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI) về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai đúng định hướng, có sự chuyển biến tích cực từ tỉnh đến cơ sở. Các địa phương tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với an toàn thực phẩm. Nhiều mô hình liên kết trong sản xuất, tiêu thụ hàng hóa được hình thành, nhân rộng và phát huy hiệu quả. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp được đẩy mạnh. Nhiều dự án phát triển sản xuất được triển khai thực hiện bằng nhiều nguồn vốn từ ngân sách, quỹ hỗ trợ nông dân, công tác vận động nhân dân đóng góp ngày công, vật chất tham gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao. Bộ mặt nông thôn đã có nhiều đổi mới tích cực, hạ tầng nông thôn được đầu tư nâng cấp, cải tạo khang trang, xây dựng mới đã tạo động lực thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển. Thu nhập bình quân đầu người tại các xã xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh đạt 60 triệu đồng/người/năm, tăng 46,5 triệu đồng so với trước khi xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện từ đó tạo sự phấn khởi và đồng thuận trong nhân dân; công tác giảm nghèo, an sinh xã hội được quan tâm; tình hình an ninh trật tự xã hội được giữ vững.


May