Thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế xây dựng nông thôn mới thị xã Phú Mỹ

01/04/2021 - 07:04 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Sáng ngày 21/03/2021, Đoàn Thẩm định liên ngành Trung ương do ông Nguyễn Minh Tiến - Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT - Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương làm trưởng đoàn đã thẩm định hồ sơ, khảo sát thực tế tình hình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn thị xã Phú Mỹ trước khi trình Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Phú Mỹ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020.

Báo cáo với Đoàn Thẩm định về tình hình xây dựng NTM trên địa bàn, lãnh đạo thị xã Phú Mỹ cho biết, sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đến nay, 100% các xã của thị xã Phú Mỹ (gồm xã Sông Xoài, Châu Pha, Tân Hải, Tân Hòa, Tóc Tiên) đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Xã Sông Xoài đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2019 tại Quyết định số 1065/QĐ-UBND ngày 4/5/2020; xã Châu Pha đã đạt 15/15 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao và đã được Đoàn thẩm định của tỉnh tổ chức thẩm định, hiện đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Hội đồng thẩm định của tỉnh họp, bỏ phiếu xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020.

Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 tại địa bàn các xã đạt trên 60 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên toàn thị xã giảm còn 48 hộ, chiếm 0,33%; Tỷ lệ lao động có việc làm của thị xã đạt 99,75%, cao hơn 9,75% so với yêu cầu Bộ tiêu chí; không có nợ đọng xây dựng cơ bản đối với các công trình thực hiện bộ tiêu chí xây dựng NTM; tổng nguồn vốn huy động xây dựng NTM của thị xã Phú Mỹ đạt gần 1.373 tỷ đồng…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Tiến đã đánh giá cao những kết quả mà thị xã Phú Mỹ đã đạt được trong quá trình xây dựng NTM trong thời gian qua. Đặc biệt, các xã xây dựng được nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân (điển hình mô hình vùng trồng bưởi chuyên canh tại Hợp tác xã Bưởi Da xanh Sông Xoài…), thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp…

Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đánh giá, thị xã Phú Mỹ cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, do đó đề nghị thị xã Phú Mỹ sớm hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo sự góp ý, hướng dẫn của Đoàn Thẩm định. Trên cơ sở đó, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận thị xã Phú Mỹ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020.

Trước buổi làm việc, Đoàn Thẩm định Trung ương đã cùng với Lãnh đạo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh; Lãnh đạo UBND thị xã Phú Mỹ; Lãnh đạo  UBND các xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã đã khảo sát thực tế mô hình trồng bưởi da xanh (xã Sông Xoài), Sân Vận động-Thể thao xã Sông Xoài; Mô hình nuôi gà trong chuồng lạnh (xã Sông Xoài); Khu xử l‎ý rác thải xã Tóc Tiên; tham quan UBND xã Châu Pha, Trường Tiểu học xã Châu Pha; tham quan Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Tân Hải và các sản phẩm OCOP của Công ty TNHH Sản xuất-Xuất khẩu Nón Lá (xã Tân Hải).

                                                                                     HTN-NTM