Tập huấn triển khai Chương trình và một số chuyên đề chuyên sâu cho cán bộ nòng cốt xây dựng nông thôn mới ở cấp tỉnh và cấp huyện.

22/08/2023 - 16:24 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Trong 3 ngày (từ ngày 16/8 -18/8/2023), tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Nai tổ chức lớp Tập huấn triển khai Chương trình và một số chuyên đề chuyên sâu cho 50 học viên là cán bộ nòng cốt xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh và cấp huyện của 6 tỉnh: Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tham dự lớp tập huấn, các học viên đã được Lãnh đạo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, các giảng viên của Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn truyền đạt các nội dung quan trọng về triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, gồm: Tổng quan Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và các định hướng phát triển nông thôn Việt Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp và việc đánh giá, công nhận và thu hồi nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Phát triển sản phẩm OCOP và các sản phẩm chủ lực của địa phương; Thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; Vai trò phẩm chất cần thiết của người dân trong xây dựng nông thôn mới.Hình ảnh: Ông Trần Nhật Lam - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương phát biểu khai mạc lớp tập huấn triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM  cho cán bộ nòng cốt.

 

Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh và cấp huyện của 6 tỉnh vùng Đông Nam bộ cập nhật đầy đủ, kịp thời những chỉ đạo mới. Đồng thời, nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, điều hành để áp dụng phù hợp với thực tế địa phương, từ đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ trình độ để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại các cơ sở.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Trần Nhật Lam - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương cho biết mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến năm 2025 là phấn đấu cả nước có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, có khoảng 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và không còn xã dưới 15 tiêu chí; 60% số thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc thuộc các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được công nhận đạt chuẩn thôn nông thôn mới; Thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, thời gian qua Ban Chỉ đạo Trung ương đã ban hành kế hoạch thực hiện 6 chuyên đề chuyên sâu thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025: Chương trình Mỗi xã một sản phẩm; Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh; Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn; Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới; Chương trình nâng cao chất lượng hiệu quả, thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới.

 Với các nội dung và các chuyên đề được triển khai trong đợt tập huấn. Ban Tổ chức mong muốn thông qua việc tham gia khoá học tập huấn này các học viên của 6 tỉnh vùng Đông Nam bộ sẽ nắm bắt được nội dung cơ bản, củng cố kiến thức, tăng cường năng lực thực tiễn để hoàn thành tốt nhiệm vụ triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn các tỉnh./.

                                                                                    Huyền Trang - VPĐP NTM