TẤP HUẤN, PHỔ BIẾN KIẾN THỨ AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI XÃ LỘC AN

15/06/2023 - 09:59 | An toàn thực phẩm

Sáng ngày 14/6/2023, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đất Đỏ phối hợp UBND xã Lộc An tổ chức lớp tập huấn, phổ biến kiến thức về đảm bảo an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp cho gần 30 học viên là chủ cơ sở kinh doanh thực phẩm nông sản nhỏ, lẻ, các hộ trồng trọt, chăn nuôi trên địa bàn xã.

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe triển khai một số văn bản quy định về an toàn thực phẩm; mối nguy gây mất an toàn thực phẩm; thủ tục truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông lâm thuỷ sản đối với các cơ sở thu mua - sơ chế kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, cơ sở nuôi trồng thủy sản, khai thác hải sản, các hộ trồng trọt, chăn nuôi; hướng dẫn thực hiện Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ NN-PTNT quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thông qua lớp tập huấn đã trang bị cho các chủ cơ sở kinh doanh thực phẩm, các hộ chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, thu mua hải sản, đánh bắt hải sản có thêm kiến thức cơ bản về các quy định đảm bảo ATTP, nâng cao nhận thức đảm bảo vệ sinh ATTP. Không sử dụng các chất cấm, chất nguy hại trong sản xuất, kinh doanh ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Từ đó chủ động thay đổi hành vi trong sản xuất, kinh doanh góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng cao uy tín giá trị nông sản và phát triển bền vững sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản tại địa phương.

Phạm Duy Ân- Lộc An