Tập huấn phát triển sản xuất gắn với du lịch nông thôn

07/06/2024 - 15:15 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Nhằm góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, tận dụng các tài nguyên tiềm năng của địa phương để phát triển du lịch cộng đồng mang lại hiệu quả phát triển bền vững các sản phẩm nông sản của địa phương trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu và toàn diện, Chi cục Phát triển nông thôn phối hợp Hội nông dân tổ chức lớp tập huấn “Phát triển sản xuất gắn với du lịch nông thôn” cho gần 60 học viên là hộ nông dân sản xuất, thành viên hợp tác xã trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.

Vừa qua, Chi cục Phát triển nông thôn đã phối hợp Hội nông dân tổ chức lớp tập huấn “Phát triển sản xuất gắn với du lịch nông thôn” cho gần 60 học viên là hộ nông dân sản xuất, thành viên hợp tác xã trên địa bàn huyện Xuyên Mộc. Trong khuôn khổ buổi tập huấn, các học viên đã được nghe giảng viên trường chính sách công và Phát triển nông thôn chia sẻ các nội dung liên quan như:

- Vai trò và lợi ích của phát triển sản xuất gắn với du lịch nông thôn;

- Các bước xây dựng và phát triển sản phẩm gắn với du lịch nông thôn;

- Chia sẻ một số mô hình phát triển sản xuất gắn với du lịch nông thôn

Có thể nói phát triển sản xuất gắn với du lịch nông thôn hay là du lịch nông nghiệp hiện nay được xem là thế mạnh trong việc xây dựng những sản phẩm thân thiện với môi trường, tốt cho sức khỏe, trải nghiệm công việc đồng quê cho khác du lịch, bên cạnh đó góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân. Do đó, việc kết hợp giữa du lịch nông nghiệp với những sản phẩm đặc thù, chủ lực của tỉnh góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm, từ đó tạo động lực thúc đẩy đa dạng hóa các ngành dịch vụ của tỉnh.

Lài Nguyễn – Chi cục PTNT