Tập huấn nghề nông nghiệp online trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản năm 2021

09/11/2021 - 14:55 | Xúc tiến thương mại

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và khả năng tổ chức các lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2021 khó đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành 102/KH-SNN ngày 13/10/2021 về kế hoạch tập huấn nghề nông nghiệp online trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản năm 2021.

 Tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao các mô hình nghề nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản (thông qua hình thức trực tuyến - online trên mạng internet) đến các đối tượng là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, các hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại và nông dân có nhu cầu truy cập nghiên cứu, học tập và ứng dụng phát triển sản xuất.

         Theo đó, nội dung tập huấn, đăng tải video clips gồm 03 lĩnh vực: Trồng trọt, Chăn nuôi và thú y, Nuôi trồng thủy, hải sản với thời lượng từ 30 - 45 phút, các video clips được sự hỗ trợ cung cấp của cơ quan ngành dọc Trung ương (Trung tâm Khuyến nông Quốc gia).

 Về lĩnh vực trồng trọt nhằm hướng dẫn về quy trình, kỹ thuật trồng, canh tác và chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, chế biến sản phẩm kể cả các kỹ năng tự quảng bá, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử nhằm liên kết, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; các lưu ý cần thiết và giải pháp khắc phục (nếu có) trong quá trình trồng, canh tác và chăm sóc cây trồng.

         - Tên các video clips tập huấn

         + Liên kết sản xuất lúa.

         + Xử lý đồng ruộng sau khi thu hoạch rau phần 1.

         + Xử lý đồng ruộng sau khi thu hoạch rau phần 2.

         + Nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón cho cây trồng - Phần 1.

         + Nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón cho cây trồng - Phần 2.

         + Quy trình kỹ thuật IPM trên cây có múi - Phần 1.

         + Quy trình kỹ thuật IPM trên cây có múi - Phần 2.

         + Thực trạng và Giải pháp phát triển sản xuất hoa bền vững tại Hải Phòng.

         + Kỹ thuật trồng, chăm sóc và tạo hình cây cảnh - Tập 2, phần 1.

         + Kỹ thuật trồng, chăm sóc và tạo hình cây cảnh - Tập 1, phần 2.

         + Kỹ thuật trồng, chăm sóc và tạo hình cây cảnh - Tập 2, phần 2.

Về lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y nhằm hướng dẫn về quy trình, kỹ thuật nuôi và chăm sóc vật nuôi, thu hoạch, sơ chế, chế biến sản phẩm vật nuôi; các lưu ý cần thiết và giải pháp khắc phục (nếu có) trong quá trình nuôi và chăm sóc vật nuôi.

- Tên các video clips tập huấn:

         + Thực hành tốt và an toàn sinh học trong chăn nuôi gà thịt.

+ Mô hình chăn nuôi an toàn có kiểm soát dịch bệnh để hướng tới xuất khẩu.

+ Cách nhận biết và phòng bệnh tả lợn châu Phi.

+ Phú Yên: Phát triển chăn nuôi ứng phó với biến đổi khí hậu.

Về Lĩnh vực nuôi trồng thủy, hải sản nhằm hướng dẫn về quy trình, kỹ thuật nuôi và chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, chế biến sản phẩm thủy, hải sản; các lưu ý cần thiết và giải pháp khắc phục (nếu có) trong quá trình nuôi và chăm sóc thủy, hải sản.

           - Tên các video clips tập huấn:

+ Kỹ thuật nuôi hàu Thái Bình Dương - Phần 1.

+ Kỹ thuật nuôi hàu Thái Bình Dương - Phần 2.

+ Kỹ thuật nuôi ốc hương trong ao - đầm.

+ Kỹ thuật nuôi cá chim vây vàng trong lồng trên biển.

+ Kỹ thuật nuôi cá Hồng đỏ trong lồng trên biển.

+ Kỹ thuật sử dụng máy dò ngang sonar trong khai thác thủy sản phần 1.

+ Kỹ thuật sử dụng máy dò ngang sonar trong khai thác thủy sản phần 2.

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp và tổng hợp, biên tập các nội dung, video clips do các đơn vị xây dựng để thống nhất tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn duyệt và đăng tải lên website của Sở và website chuyên đề đào tạo nghề nông nghiệp của tỉnh, giúp cho các doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại và nông dân có nhu cầu truy cập nghiên cứu, học tập và ứng dụng...

                                                                   VTH