Tập huấn nâng cao kiến thức, nghiệp vụ thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2023

04/12/2023 - 10:48 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Từ ngày 21-24/11/2023, Chi cục phát triển nông thôn tỉnh phối hợp UBND các huyện trên địa bàn tỉnh tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, nghiệp vụ thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2023 cho 156 học viên là cán bộ quản lý điều hành Chương trình OCOP cấp huyện, cấp xã và đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Long Điền.

Tại lớp tập huấn, các học viên được báo cáo viên thông tin, giới thiệu về quan điểm, mục tiêu và nguyên tắc thực hiện chương trình OCOP; hướng dẫn Bộ tiêu chí, quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; xây dựng và phát triển sản phẩm OCOP; công tác xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP, như: nghiên cứu nhu cầu thị trường sản phẩm, dự báo nhu cầu thị trường, giải pháp phát triển, chức năng marketing và chiến lược phân phối sản phẩm OCOP; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong OCOP,…

Thông qua lớp tập huấn các chủ thể, cơ sở sản xuất được cung cấp kiến thức, thông tin về Chương trình OCOP. Từ đó giúp các cơ sở xây dựng kế hoạch, phát triển sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 92 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP của 46 chủ thể. Trong đó có 62 sản phẩm được phân hạng sản phẩm OCOP 4 sao, 30 sản phẩm được phân hạng sản phẩm OCOP 3 sao.    

          Lài Nguyễn – Chi cục Phát triển nông thôn