Tăng tỷ lệ cơ sở cam kết an toàn thực phẩm đạt trên 93,88%

03/07/2023 - 14:00 | An toàn thực phẩm

Để triển khai đầy đủ, đồng bộ, kịp thời các nhiệm vụ và giải pháp tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm (ATTP) trong tình hình mới và đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND về đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2023.

Theo đó,  tỉnh đã xác định tăng tỷ lệ cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo ATTP đạt tối thiểu trong năm 2023 như sau: cảng cá, tàu cá đạt 84%; cơ sở nuôi trồng thủy sản đạt 94%; cơ sở thu mua, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản đạt 89%; cơ sở sản xuất nước đá phục vụ sản xuất và bảo quản thực phẩm nông lâm thủy sản đạt 99%. Tỷ lệ cơ sở được ký cam kết đảm bảo ATTP tăng so với năm 2022 (93,88%). Diện tích nuôi thủy sản tăng 10%/năm so với năm 2022.

          Bên cạnh đó, tỉnh sẽ phấn đấu số cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản áp dụng các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến hoặc được chứng nhận HACCP, ISO 2200 (hoặc tương đương) tăng tương ứng 10% so với năm 2022. Tỷ lệ mẫu thực phẩm nông lâm thủy sản giám sát trên diện rộng vi phạm quy định về ô nhiễm sinh học, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phụ gia, hóa chất, kháng sinh giảm so với năm 2022. Đảm bảo giải quyết 100% nhu cầu của các tổ chức, cá nhân về xác nhận sản phẩm theo chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn và kiểm tra, lấy mẫu giám sát 100% sản phẩm sau xác nhận.

          Để đạt được mục tiêu của năm 2023, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tăng cường phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức và hành động đảm bảo chất lượng, ATTP trong sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản và truyền thông quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn, truy xuất được nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt, tập trung phổ biến, cập nhật quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn mới về chất lượng, ATTP của Việt Nam và thị trường nhập khẩu.

          Mặt khác, triển khai đồng bộ, đầy đủ hoạt động thẩm định, chứng nhận, hậu kiểm cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện ATTP; Tăng cường vận động, kiểm tra việc ký cam kết của cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP. Tăng cường thanh kiểm tra đột xuất, kịp thời phát hiện, cảnh báo, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm, sản phẩm vi phạm quy định về chất lượng, ATTP. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng và phát triển “chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn”.

          Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Thực hiện quảng bá nông lâm thủy sản đặc trưng, chủ lực, OCOP thông qua các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh nhằm quảng bá, kết nối, tìm kiếm thị trường cho nông sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn giao dịch thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn. 

          Để triển khai hiệu quả thông tin, truyền thông về ATTP, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng, ATTP của Việt Nam và thị trường nhập khẩu cho tất cả các đối tượng tham gia chuỗi sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản. Đồng thời, biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong sản xuất, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn.

          Thường xuyên công bố rộng rãi, kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Gia tăng số lượng và đa dạng thông tin, tuyên truyền vận động cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản tuân thủ pháp luật ATTP. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Đài phát thanh các huyện thực hiện thông tin tuyên truyền (phù hợp với từng nhóm đối tượng). Mặt khác, nỗ lực nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm nông lâm thủy sản thông qua các hoạt động truyền thông.

          Duy trì, quảng bá sản phẩm, truyền tải các thông tin về hoạt động xúc tiến thương mại trên phần mềm kết nối cung cầu nông lâm thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Phát triển thị trường nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn. Quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản thông qua chương trình xúc tiến thương mại. Tổ chức các Hội thảo, hội nghị kết nối cung cầu nông lâm thủy sản. Tham gia các chương trình xúc tiến thương mại ngoài tỉnh. Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn.

          Cùng với đó, duy trì, quảng bá sản phẩm, truyền tải các thông tin về hoạt động xúc tiến thương mại, thị trường, quy chuẩn, tiêu chuẩn, các mô hình hay, cách làm hay... trên phần mềm kết nối cung cầu nông lâm thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng như phê duyệt các tài khoản đăng tin bán và đăng tin mua trên phần mềm.

          Duy trì chương trình giám sát ATTP nông lâm thủy sản. Quản lý toàn diện điều kiện đảm bảo ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thông qua việc thẩm định xếp loại và thẩm định đánh giá định kỳ về điều kiện ATTP các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản; truy xuất nguồn gốc mẫu không đảm bảo ATTP; Đẩy mạnh hậu kiểm chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản, thanh tra đột xuất, xử lý các cơ sở vi phạm về chất lượng, ATTP.

          Đặc biệt, nâng cao chất lượng sản phẩm chế biến nông lâm thủy sản; kiểm soát tốt nguồn nguyên liệu bằng cách kiểm tra, kiểm soát cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng, khai thác thủy sản; tập trung đẩy mạnh chế biến các sản phẩm nông lâm thủy sản có giá trị gia tăng cao; phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương, sản phẩm OCOP tạo thương hiệu riêng.

          Hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản áp dụng chương trình quản lý chất lượng phù hợp. Triển khai xác nhận sản phẩm nông lâm thủy sản thuộc chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn (đặc biệt chú trọng giám sát sau khi xác nhận). Xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Thực hiện Chương trình “Triển khai, áp dụng, quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc ngành Nông nghiệp 2023”.

VTH - Chi cục Kiểm lâm