Tăng cường quản lý bảo vệ rừng và PCCCR mùa khô 2020-2021 và trong dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu

25/01/2021 - 08:25 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Ngày 07/01/2021, Chi cục Kiểm lâm ban hành Công văn số 10/CCKL-QLBVR tăng cường quản lý bảo vệ rừng và PCCCR mùa khô 2020-2021 và trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Theo đó để chủ động phòng cháy và ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả các sự cố cháy rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh, Chi cục Kiểm lâm đề nghị các Hạt Kiểm lâm tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố: kiện toàn Ban Chỉ đạo, ban hành quy chế hoạt động và có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng để tăng cường sự phối hợp và trách nhiệm của thành viên trong triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại cơ sở, coi công tác phòng cháy, chữa cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo các cấp; nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở, gắn trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong việc đôn đốc chủ rừng, nhân dân và các đối tượng nhận khoán bảo vệ rừng trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng;

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức: Phối hợp với cơ quan phát thanh địa phương tăng thời lượng đưa tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng và PCCCR; Phối hợp, tham mưu chính quyền địa phương tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người về ý thức bảo vệ rừng, PCCCR trong suốt mùa khô; Thông báo cấm người không có trách nhiệm tự ý vào rừng và thông báo rộng rãi cho cộng đồng dân cư sống ven rừng biết việc cấm sử dụng lửa, việc mang chất dễ cháy vào trong rừng kể cả việc đốt rẫy ở các khu vực giáp ranh với rừng;

Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn kiểm soát chặt chẽ địa bàn được phân công, tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân cư, nhất là ở vùng gần rừng chấp hành các quy định của Nhà nước về bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng; Thực hiện Quy chế phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội,  Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Bộ đội Biên phòng trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp hoạt động giữa lực lượng Kiểm lâm, Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng.

Kiểm tra đảm bảo trang bị đủ phương tiện, dụng cụ chữa cháy cần thiết, phù hợp cho từng loại địa hình, loại rừng của các khu vực. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các công trình PCCCR tại các địa phương, đơn vị, chủ rừng, đảm bảo đúng thiết kế theo phương án đã được phê duyệt. Nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định về PCCCR.

Tiếp tục chỉ đạo công chức Kiểm lâm đi kiểm tra các công trình PCCCR, sử dụng máy định vị để xác định: tọa độ các công trình (vị trí hồ nước, chòi canh lửa,…), hệ thống đường băng cản lửa, đường băng cố định gồm: các đường băng bao lô, đường băng phân lô, để xác định chiều dài, chiều rộng đường băng, hệ thống đường mòn vào rừng, các tuyến đường vào các công trình PCCCR, các điểm tập kết lực lượng, trang thiết bị PCCCR... để có cơ sở dữ liệu bổ sung vào phần mềm chỉ huy chữa cháy rừng.

Tùy vào tình hình thực tế khí hậu, các ngày Lễ, Tết, cao điểm của mùa khô tổ chức trực ban 24/24 giờ trong toàn lực lượng của Hạt, Trạm Kiểm lâm, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR; đảm bảo 50% quân số lực lượng ứng trực trong ngày; thường xuyên tổ chức tuần tra các khu vực rừng trọng điểm, phát hiện sớm các điểm cháy và huy động lực lượng kịp thời chữa cháy, không để xảy ra cháy lớn. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy sớm của Cục Kiểm lâm (website: kiemlam.org.vn) và trang tin PCCCR của Chi cục Kiểm lâm (website: kiemlambrvt.org.vn) để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, các bảng cấp dự báo cháy rừng để chủ động phòng ngừa./.

                                                                   VTH