TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT ĐỐI TƯỢNG KIỂM DỊCH THỰC VẬT TẠI CÁC VÙNG TRỒNG, CƠ SỞ ĐÓNG GÓI XUẤT KHẨU VÀ TẠI CÁC CỬA KHẨU

20/09/2023 - 11:11 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã có một số thông báo liên quan đến vi phạm yêu cầu về kiểm dịch thực vật (KDTV) của các lô hàng chuối, mít, xoài, nhãn, thanh long và sầu riêng xuất khẩu từ Việt Nam sang thị trường Trung Quốc. Việc buông lỏng công tác kiểm tra, giám sát tại các vùng trồng, cơ sở đóng gói (CSĐG) dẫn đến tình trạng kiểm soát không hiệu quả các đối tượng KDTV mà nước nhập khẩu quan tâm và làm gia tăng số lượng các lô hàng vi phạm quy định của Trung Quốc, thậm chí có nguy cơ làm mất thị trường xuất khẩu quan trọng này.

Để bảo đảm việc tuân thủ quy định và tránh nguy cơ bị áp các biện pháp kiểm soát chặt chẽ từ phía Trung Quốc; đồng thời để quản lý tốt và hiệu quả các đối tượng KDTV ngay từ các vùng trồng và CSĐG, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần phối hợp Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thực hiện công tác kiểm tra và giám sát các vùng trồng và CSĐG đã được cấp mã số; tăng cường kiểm soát chặt chẽ các đối tượng KDTV của Trung Quốc tại các vùng trồng, CSĐG đã được cấp mã số trên địa bàn tỉnh; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền và phổ biến rộng rãi quy định của Trung Quốc cũng như tài liệu hướng dẫn kỹ thuật từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Bảo vệ thực vật) để tổ chức và cá nhân tham gia sản xuất và xuất khẩu sang Trung Quốc biết và tuân thủ.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cần bố trí đủ nguồn lực để thực hiện công tác kiểm tra và giám sát các vùng trồng và CSĐG đã được cấp mã số; tăng cường kiểm soát chặt chẽ các đối tượng KDTV của Trung Quốc tại các vùng trồng, CSĐG đã được cấp mã số trên địa bàn tỉnh.

Đối với các tổ chức, cá nhân vùng trồng, cơ sở đóng gói có mã số xuất khẩu: phải thực hiện đầy đủ các biện pháp kỹ thuật đảm bảo làm sạch sinh vật gây hại trên hàng hóa trước khi xuất khẩu; có cơ chế giám sát quy trình đóng gói tại các CSĐG; các trường hợp vi phạm quy định KDTV theo thông báo từ phía Trung Quốc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thực hiện tạm dừng đối với các mã số liên quan để điều tra nguyên nhân để áp dụng biện pháp khắc phục phù hợp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng sẽ áp dụng biện pháp tạm dừng sử dụng mã số vùng trồng, CSĐG liên quan tới các lô hàng xuất khẩu không đáp ứng yêu cầu của phía Trung Quốc và tái phạm nhiều lần trong quá trình kiểm tra KDTV.

CTV P. Thanh