Tăng cường công tác phòng chống sinh vật gây hại cây trồng năm 2021

19/08/2021 - 09:52 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triến nông thôn tại văn bản số 4569/BNN-BVTV ngày 21 tháng 7 năm 2021 về việc tăng cường công tác phòng chống sinh vật gây hại cây trồng vụ Hè Thu - Mùa, Thu Đông năm 2021;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 2653/SNN-NVTH ngày 26/7/2021; Để bảo vệ tốt sản xuất lúa vụ Hè Thu - Mùa, Thu Đông năm 2021 và các cây trồng khác, đồng thời vẫn đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Theo dõi sát diễn biến sinh vật gây hại và tiến độ xuống giống vụ Hè Thu, Mùa đế chủ động phòng, chống rầy nâu, bệnh đạo ôn, bạc lá, lem lép hạt, ...trên cây lúa. Tăng cường chỉ đạo phòng, chống bệnh khảm lá sắn; sâu đục quả cây có múi; sâu keo mùa thu hại ngô; bọ cánh cứng hại dừa; bọ xít muỗi, thán thư hại điều; phấn trắng cao su và các đối tượng sinh vật gây hại trên cây trồng khác.

- Khuyến cáo nông dân chăm sóc tốt, bón phân cân đối, tập trung và thực hiện các biện pháp quản lý sinh vật gây hại tống họp (theo IPM) trên các loại cây trồng đê đảm bảo năng suất, chất lượng.

- Cử cán bộ kỹ thuật theo dõi, bám sát đồng ruộng, điều tra, phát hiện sớm sinh vật gây hại đe kịp thời chỉ đạo phòng chống hiệu quả; duy trì hệ thông thông tin, báo cáo theo quy định đế phối hợp chỉ đạo kịp thời, không đê xảy ra “dịch chồng dịch”.

- Tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành để kiếm tra việc buôn bán vật tư nông nghiệp, không đế tình trạng lợi dụng chống dịch COVID-19 đế tăng giá hoặc bán hàng không đảm bảo chất lượng.

2. Sở Công Thương: Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan điều tiết cung ứng vật tư nông nghiệp thiết yếu (giống, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón) trên địa bàn tỉnh, phục vụ đầy đủ theo nhu cầu của nông dân.

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tập trung nguồn lực bảo vệ các vùng sản xuất nông sản chủ lực an toàn dịch bệnh, không để tình trạng thiếu lao động chăm sóc, phòng chống sinh vật gây hại cây trồng và thu hoạch nông sản.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển nông sản, hàng hóa, vật tư nông nghiệp thiết yếu lưu thông, đảm bảo phục vụ sản xuất, không đế tình trạng ùn ứ, đút gãy chuỗi cung ứng vật tư và tiêu thụ nông sản.

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông ở địa phương thông tin tuyên truyền biện pháp phòng chống sinh vật gây hại đến tận người dân.

Nguyễn Bình