Tăng cường công tác giám sát, truyền thông trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

15/09/2023 - 15:56 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Ngày 08/9/2023, tại thành phố Đà Nẵng, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức hội nghị tập huấn “Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện chương trình, nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới, truyền thông về xây dựng nông thôn mới; thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2023.

Tham gia tập huấn có gần 200 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Văn phòng điều phối nông thôn mới và phóng viên các cơ quan báo chí của 32 tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lê Ngọc Bảo – Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông cho biết: "Hội nghị "Tăng cường công tác giám sát, đánh giá thực hiện chương trình, nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới, truyền thông về xây dựng nông thôn mới, thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" là một nhiệm vụ, mục tiêu quan trọng của cơ quan hành chính nhà nước các cấp nhằm nâng cao nhận thức để chuyển đổi tư duy của cán bộ, người dân về xây dựng nông thôn mới, thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025...".

Trong chương trình tập huấn, các đại biểu đã được PGS.TS. Nguyễn Đức Dũng - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định truyền hình (Báo Nhân Dân) giới thiệu các chuyên đề: Những vấn đề đặt ra trong xây dựng NTM hiện nay; Công tác truyền thông về xây dựng NTM. Trong đó tập trung đề cập, phân tích 6 vấn đề trọng tâm và 11 nội dung thành phần của chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025. Đồng thời, nêu ra hàng loạt giải pháp để thời gian tới tiếp tục triển khai thực hiện chương trình một cách hiệu quả. Hội nghị cũng tập trung đánh giá thực trạng của công tác truyền thông về xây dựng NTM ở các địa phương trong những năm qua; nêu ra nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh cần sớm tháo gỡ. Đặc biệt, giới thiệu và hướng dẫn các đại biểu về những hình thức, phương thức truyền thông; kỹ năng tổ chức, thực hiện truyền thông về xây dựng NTM mang lại hiệu quả thiết thực… PGS.TS. Nguyễn Đức Dũng lưu ý, công tác truyền thông về xây dựng NTM cần tận dụng tối đa thành tựu của khoa học kỹ thuật, sử dụng mọi phương tiện thông tin, từ báo chí đến báo điện tử, trang thông tin điện tử, các nền tảng mạng xã hội.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được trao đổi, giải đáp những thắc mắc, vấn đề liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới, chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong quá trình thực tế triển khai xây dựng nông thôn mới tại một số địa phương.

Quá trình truyền thông cần hướng dẫn nông dân cách tiếp nhận, xử lý thông tin để chọn lọc, vận dụng trong đời sống và sản xuất. Ngôn ngữ thông tin phải phù hợp với từng đối tượng, dễ hiểu, dễ đọc. Bên cạnh đó, cần tăng cường nêu gương người tốt, việc tốt trong xây dựng NTM trên các phương tiện thông tin đại chúng. Công tác truyền thông cũng cần giải thích một cách căn kẽ, rõ ràng, chính xác chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và tích cực tham mưu để Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện đường lối, chính sách ngày càng đáp ứng được quyền lợi chính đáng và ý nguyện của nhân dân.

May