Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

24/05/2021 - 08:14 | Văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 21/5/2021 Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành công văn số 629/QLCL-CL1 về việc đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, theo công văn, trong thời gian vừa qua, các phương tiện thông tin truyền thông liên tiếp đưa tin cơ quan chức năng ở một số địa phương phát hiện các vụ vi phạm quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm trong bảo quản, sơ chế, chế biến thực phẩm (sử dụng hóa chất công nghiệp sơ chế, bảo quản thịt, cá, mực hoặc bơm tạp chất vào tôm...); Nhằm thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản trân trọng đề nghị Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố, Ban quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh, TP Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chức năng Sở Y tế, Sở Công Thương,…:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm tới các cơ sở trong chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản, đặc biệt trong bảo quản, sơ chế, chế biến sau thu hoạch theo phân công, phân cấp.

2. Đẩy mạnh hậu kiểm, giám sát việc tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm tại địa phương. Chủ động phối hợp với các lực lượng liên ngành (công an, quản lý thị trường…) thu thập thông tin (nguồn tin phản ánh từ người dân, thông tin truyền thông…) đối với các vụ việc vi phạm an toàn thực phẩm trên địa bàn để tiến hành điều tra, thanh tra, xác minh, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời kịp thời báo cáo về Cục để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và được hướng dẫn, hỗ trợ (nếu cần).

Kim Khánh