Sử dụng chất cấm trong chăn nuôi bị phạt đến 160 triệu đồng

22/03/2021 - 13:59 | Văn bản quy phạm pháp luật

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/03/2021 do Chính phủ ban hành về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực chăn nuôi. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/4/2021.

Theo khoản 4 Điều 28 Nghị định này, hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi bị xử phạt như sau:

          - Phạt tiền từ 50 - 60 triệu đồng đối với hành vi sử dụng mỗi chất cấm trong chăn nuôi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;

          - Phạt tiền từ 70 - 80 triệu đồng đối với hành vi sử dụng mỗi chất cấm trong chăn nuôi đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng cơ quan tiến hành tố tụng có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình chỉ điều tra hoặc quyết định đình chỉ vụ án.

          Ngoài ra, biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy chất cấm và vật nuôi đã sử dụng chất cấm đối với hành vi vi phạm nêu trên.

          Lưu ý: Đây là mức phạt tiền đối với cá nhân, nếu tổ chức có hành vi vi phạm tương tự thì phạt tiền gấp đôi. Vì thế, việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi bị phạt tới 160 triệu đồng.

          Ngoài ra, theo Điều 35, những vi phạm quy định về nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi, vật nuôi sống làm thực phẩm liên quan đến chất cấm bị phạt như sau:

          - Phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng đối với hành vi nhập khẩu mỗi sản phẩm chăn nuôi có chứa chất cấm trong chăn nuôi mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

          - Phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng đối với hành vi nhập khẩu mỗi loại vật nuôi sống có sử dụng chất cấm trong chăn nuôi làm thực phẩm mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

                                                                             VTH