Sản lượng lúa thu hoạch đạt 27,5 triệu tấn

15/09/2023 - 16:26 | Giá cả, thông tin thị trường

Lũy kế đến trung tuần tháng 8, cả nước gieo cấy được 6.564,7 nghìn ha lúa. Hiện đã thu hoạch 4.279,4 nghìn ha, với năng suất bình quân đạt 64,3 tạ/ha, tăng 0,7 tạ/ha. Sản lượng thu hoạch 27,5 triệu tấn, tương đương cùng kỳ năm trước.

            Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), lũy kế đến trung tuần tháng 8, cả nước gieo cấy được 6.564,7 nghìn ha lúa, giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Hiện đã thu hoạch 4.279,4 nghìn ha, giảm 1%, với năng suất bình quân đạt 64,3 tạ/ha, tăng 0,7 tạ/ha. Sản lượng thu hoạch 27,5 triệu tấn, tương đương cùng kỳ năm trước.

          Cụ thể, về lúa Hè Thu, cả nước gieo cấy 1.912,3 nghìn ha, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng các tỉnh phía Nam gieo cấy 1.739,4 nghìn ha, giảm 0,1%; đã thu hoạch được 1.093,9 nghìn ha, tăng 0,1%; sản lượng thu hoạch đạt 6,3 triệu tấn.

          Về lúa mùa, cả nước gieo cấy 1.243 nghìn ha, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước.

          Về lúa Thu Đông, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long gieo cấy 456,8 nghìn ha, tăng 3,5%.

          Bộ NN&PTNT cho biết, trong thời gian tới, sẽ theo dõi sát tình hình thời tiết khí tượng, thủy văn để chỉ đạo thời vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp. Triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa và vụ Thu Đông năm 2023, đặc biệt lưu ý đảm bảo nguồn nước cho sản xuất lúa tại các tỉnh Bắc Trung bộ.

          Đi cùng với đó, tăng cường công tác bảo vệ thực vật, tổ chức trực ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh và kịp thời xử lý các vùng dịch phát sinh; đặc biệt lưu ý các sinh vật gây hại trên lúa./.

                                      VTH st (Nguồn: www.dangcongsan.vn)