RA MẮT CHI HỘI NGHỀ NGHIỆP TRỒNG SẦU RIÊNG

01/07/2022 - 10:41 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Được sự thống nhất và cho phép của Đảng ủy, UBND xã Xà Bang; vào ngày 30/6/2022 vừa qua, Hội Nông dân xã Xà Bang đã quyết định thành lập và tổ chức ra mắt chi hội nghề nghiệp trồng Sầu Riêng của xã Xà Bang. Bươc đầu thành lập, chi hội có 16 thành viên (Trong đó: 14 thành viên là người dân tộc Hoa, có nhiều kinh nghiệm lâu năm trong việc trồng cây Sầu Riêng) do ông Vòng Đạo Bình làm chi hội trưởng. Tổng diện tích canh tác cây Sầu Riêng của các thành viên trong chi hội là 31,1 ha; năng suất bình quân đạt 16 tấn/ha/năm.

Tại lễ ra mắt, chi hội đã thông qua quy chế hoạt động trên cơ sở đãm bảo theo tiêu chí 5 cùng: “Cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng trách nhiệm; cùng hưởng lợi”. Việc xây dựng  chi hội nông dân theo nghề nghiệp nhằm tập hợp, gắn bó hội viên vì có chung lợi ích và trách nhiệm trong sản xuất, tạo ra cơ chế tự liên kết trong sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị. Về lâu dài sẽ tạo tiền đề cho việc thành lập các hợp tác xã, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng việc tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập th; ểtăng cường mối liên kết giữa hộ nông dân với các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khoa học, hiệp hội ngành hàng và thị trường tiêu thụ sản phẩm để hỗ trợ kinh tế hộ phát triển theo hướng gia trại, trang trại có quy mô phù hợp, sản xuất hàng hóa lớn

                                                                          CTV NGUYỄN NGỌC LINH

                                                                             (HND huyện Châu Đức)