Quy trình canh tác tiết kiệm chi phí, giảm vật tư đầu vào đối với sản xuất cà phê vối

12/10/2023 - 17:09 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Quy trình canh tác tiết kiệm chi phí, giảm vật tư đầu vào đối với sản xuất cà phê vối

 

Ngày 5 tháng 9 năm 2023, Cục trồng trọt Ban hành Quyết định số 318/QĐ-TT-CCN Quy trình tạm thời canh tác tiết kiệm chi phí, giảm vật tư đầu vào đối với sản xuất cà phê vối.

Để áp dụng Quy trình canh tác tiết kiệm chi phí, giảm vật tư đầu vào đối với sản xuất cà phê vối yêu cầu vườn cà phê vối phải nằm trong vùng quy hoạch, kế hoạch trồng tái canh cà phê được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Trong quy trình này, Cục trồng trọt hướng dẫn rất chi tiết, cụ thể về các kỹ thuật:

- Trồng mới;

- Thiết lập hệ thống che bóng, chắn gió, trồng xen;

- Chăm sóc;

- Quản lý sâu bệnh hại;

- Thu hoạch.

Quy trình này rất thuận lợi cho nông dân nghiên cứu, áp dụng trong quá trình canh tác cà phê vối hiệu quả hơn.

TT&BVTV.