Quy định mới về việc đăng ký xuất khẩu vào Ấn Độ

16/01/2023 - 15:36 | Xúc tiến thương mại

Ngày 30/11/2022, Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã gửi công văn số 1637/QLCL-CL1 tới các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu để thông báo về việc đăng ký Danh sách cơ sở xuất khẩu vào Ấn Độ.

Trước đó, Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản đã nhận được công thư ngày 14/11/2022 của Cơ quan Tiêu chuẩn và An toàn thực phẩm Ấn Độ thông báo quy định mới liên quan đến việc đăng ký cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm nước ngoài xuất khẩu vào Ấn Độ, quy định này có hiệu lực từ ngày 01/02/2023.

Theo quy định mới này, cơ quan thẩm quyền các nước xuất khẩu vào Ấn Độ phải đăng ký danh sách các cơ sở sản xuất đối với 04 nhóm thực phẩm: sữa, sản phẩm từ sữa; thịt và sản phẩm từ thịt bao gồm gia cầm, thủy sản và các sản phẩm thủy sản; bột trứng; thức ăn trẻ em và thực phẩm dinh dưỡng với Cơ quan tiêu chuẩn và an toàn thực phẩm Ấn Độ. Danh sách xuất khẩu sẽ được xem xét và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Cơ quan này.

Thực hiện yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền Ấn Độ, Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản yêu cầu các đơn vị:

1. Các doanh nghiệp chế biến thủy sản có nhu cầu xuất khẩu vào Ấn Độ: Gửi văn bản đăng ký kèm theo Biểu mẫu tại Phụ lục gửi kèm về Cục/Chi cục Quản lý lượng nông lâm sản và thủy sản theo địa bàn quản lý trước ngày 15/12/2022. Đồng thời, chủ động liên hệ với nhà nhập khẩu Ấn Độ để cập nhật và thực hiện đầy đủ các quy định, thủ tục có liên quan trong chế biến, xuất khẩu thủy sản vào thị trường này.

2. Các Trung tâm chất lượng nông lâm sản và thủy sản: Chuyển tiếp văn bản này đến các cơ sở sản xuất chế biến thủy sản xuất khẩu thuộc địa bàn quản lý, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đăng ký.

3. Các Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: Thẩm tra thông tin đăng ký sang Ấn Độ của các cơ sở thuộc địa bàn quản lý và tổng hợp danh sách gửi về Cục trước ngày 20/12/2022.

Đối với các quy định mới nêu trên, Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và thủy sản đề nghị các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu, các đơn vị quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản của Việt Nam lưu ý thực hiện.

Đức Thành