Quy định mới về an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu vào EU

07/01/2020 - 08:43 | Giá cả, thông tin thị trường

Ngày 29/11/2019 Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã ban hành Công văn số 2220/QLCL-CL1 về các quy định mới an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu vào EU, theo đó Quy định EU 2017/625 của Hội đồng Châu Âu có một số điểm mới, quy định mới như sau:

Mở rộng phạm vi điều chỉnh trên các cơ sở tích hợp các quy định của EU về kiểm soát nhà nước về thực phẩm và thức ăn bao gồm chất lượng, an toàn thực phẩm, an toàn sức khỏe động vật, thực vật và sản phẩm của chúng (ví dụ: GMOs đối với thực phẩm, thức ăn; phụ phẩm thực vật; kiểm soát dịch bệnh thực vật; sản xuất hữu cơ và ghi nhãn; quản lý chất lượng theo chương trình bảo vệ chỉ dẫn địa lý - PGIs/bảo vệ nguồn gốc xuất xứ - PDO/đảm bảo đặc sản truyền thông/TSGs); Thiết lập hệ thống thông tin nhằm quản lý và chia sẽ trong cộng đồng EU, trong đó tích hợp hệ thống thông tin RASFF và TRACES và IMSOC; cho phép thẩm quyền của Ủy  ban Châu Âu áp dụng các biện pháp kiểm soát tăng cường, biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với sản phẩm thực phẩm, thức ăn có nguồn gốc phi động vật (kèm mã CN) của Quốc gia/vũng lãnh thổ.

          Ủy ban Châu Âu đã ban hành các quy định của (EU) số: 2019/625, 2019/626, 2019/627, 2019/628 để hướng dẫn thực hiện Quy định EU 2017/625 liên quan đến các hoạt động kiểm soát nhà nước về an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh đối với động vật, thực vật và sản phẩm của chúng dùng làm thực phẩm, thức ăn (các quy định có hiệu lực từ ngày 14/12/2019); theo Quy định của EU số 2019/268 ngày 8/4/2019 các mẫu chứng thư xuất khẩu sản phẩm thủy sản, nhuyễn thể sống, đùi ếch, ốc, gelatine, collagen được ban hành kèm theo Quy định này sẽ được thay thế các mẫu chứng thư đang áp dụng theo Quy định số 2074/2005/EC và 2016/759/EC

Để thực hiện các yêu cầu tại các quy định EU nêu trên và tránh các vướng mắc trong quá trình xuất khẩu thủy sản vào thị trường này khi hệ thống TRACES hiện hành được chuyển sang TRACESNT kể từ ngày 14/12/2019.  Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo tới quý doanh nghiệp biết và thực hiện một số nội dung sau:

Chủ động cập nhật, nghiên cứu và tổ chức thực hiện đúng các quy định nêu trong qua quá trình sản xuất, chế biến thủy sản và sản phẩm thủy sản xuất khẩu vào thị trường EU; thực hiện khai báo chính xác, đầy đủ thông tin khi đăng ký kiểm tra, chứng nhận xuất khẩu vào thị trường EU theo đúng quy định và hướng dẫn của Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; cử cán bộ tham gia tập huấn, hướng dẫn cập nhật, sử dụng TRACESNT mới được tích hợp vào hệ thống IMSOS do Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản Vùng trên địa bàn tổ chức.

Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản xin thông báo tới quý doanh nghiệp biết để thực hiện./.

Xoan Anh