Quy định mới đối với tàu khai thác và tàu thu mua, chuyển tải hải sản

13/01/2021 - 15:27 | Thông tin doanh nghiệp cần biết

Thông tư số 13/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2018/TT-BNNPTNT quy định ghi, nộp báo cáo nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác chính thức có hiệu lực từ ngày 25/12/2020.

So với quy định của Thông tư 21, Thông tư 13 có một số thay đổi quan trọng trong quy định về nộp nhật ký khai thác của tàu khai thác, nhật ký thu mua của tàu thu mua, chuyển tải thủy sản; thay đổi mẫu nhật ký khai thác của tàu thu mua, chuyển tải thủy sản trên biển; thay đổi mẫu giấy chứng nhận thủy sản khai thác…

Cụ thể, đối với việc nộp nhật ký khai thác, Thông tư 13 quy định, thuyền trưởng tàu đánh bắt nguồn lợi thủy sản có chiều dài từ 12m trở lên phải nộp nhật ký khai thác cho tổ chức cảng cá trước thời điểm bốc dỡ (trước đây quy định nộp trong thời hạn 24 giờ sau khi bốc dỡ xong); thuyền trưởng tàu thu mua, chuyển tải thủy sản phải nộp nhật ký thu mua, chuyển tải cho tổ chức quản lý cảng cá trước thời điểm bốc dỡ (trước đây quy định trong thời hạn 24 giờ sau khi tàu cập cảng). Đối với trường hợp phát hiện sản lượng thủy sản bốc dỡ sai lệch hơn 20% so với sản lượng khai báo trước khi cập cảng thì lập biên bản xử lý theo quy định (trước đây quy định sai lệch trên, dưới 20%).

Ngoài ra, mẫu nhật ký khai thác của tàu thu mua, chuyển tải thủy sản trên biển bắt buộc có thêm thông tin số đăng ký tàu cá của các tàu khai thác bán cho tàu thu mua; còn mẫu giấy chứng nhận thủy sản khai thác có thêm mục “Khai báo chuyển tải trên biển”, nếu có phải khai báo thêm các nội dung: Tên thuyền trưởng tàu khai thác, chữ ký thuyền trưởng, vị trí khu vực chuyển tải, khối lượng…

Như vậy theo quy định mới, các tàu khai thác cần lưu ý phải tuân thủ những quy định về xuất nhập cảng, nhất là khai báo trước khi tàu xuất nhập cảng; tuân thủ các quy định về chống khai thác IUU.  Đặc biệt, những tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên phải hoàn tất việc lắp thiết bị giám sát hành trình và luôn mở thiết bị giám sát hành trình 24h/24 giờ khi khai thác; phải có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với tàu cá. Trong khi đó, các tàu thu mua chuyển tải trên biển cần lưu ý việc ghi các thông tin của tàu khai thác như: Số đăng ký, số giấy phép, thời gian đi, thời gian thu lưới, thả lưới đúng theo mẫu mới Thông tư 13 quy định.

Đức Nguyên