Quy định mới của Trung Quốc về việc kiểm soát Covid-19 đối với thực phẩm lạnh nhập khẩu

15/09/2022 - 11:04 | Giá cả, thông tin thị trường

Cuối tháng 7/2022, để giúp các doanh nghiệp thủy sản của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc có thể nắm bắt, đáp ứng được các yêu cầu của thị trường này, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về Vệ sinh Dịch tễ và Kiểm dịch Động thực vật Việt Nam (gọi tắt: Văn phòng SPS Việt Nam) đã lần lượt gửi các công văn thông báo, hướng dẫn cụ thể như sau:

Ngày 21 tháng 7 năm 2022, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã gửi công văn số 918/QLCL-CL1 đến các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào Trung Quốc; Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) và các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng để thông báo quy định mới của Trung Quốc về kiểm soát Covid-19 đối với thực phẩm lạnh nhập khẩu.

Thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản nhận được Thông báo số 58.2022 ngày 08/7/2022 của Tổng cục Hải quan Trung Quốc về các biện pháp kiểm soát Covid-19 đối với thực phẩm lạnh nhập khẩu vào Trung Quốc. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (ngày 08/7/2022) và thay thế Thông báo số 103.2020.

Tại buổi họp trực tuyến với Cục An toàn thực phẩm xuất nhập khẩu thuộc Tổng cục Hải quan Trung Quốc vào ngày 20/7/2022, đại diện Cục An toàn thực phẩm xuất nhập khẩu đã giải thích cụ thể hơn về các biện pháp sẽ áp dụng trong trường hợp phát hiện lô hàng nhập khẩu dương tính với virus SARS-CoV-2 như sau: Cơ quan thẩm quyền Trung Quốc sẽ tiến hành kiểm tra trực tuyến đối với doanh nghiệp có lô hàng bị cảnh báo phát hiện virus SARS-CoV-2 trong vòng 01-02 tuần kể từ ngày có thông báo cảnh báo. Trường hợp doanh nghiệp không bố trí kiểm tra trực tuyến theo thời hạn nêu trên, Cơ quan thẩm quyền Trung Quốc sẽ xem xét dừng thông quan lô hàng nhập khẩu của doanh nghiệp và hủy bỏ tư cách đăng ký xuất khẩu của doanh nghiệp; Khi kiểm tra phát hiện các vấn đề còn tồn tại thì sẽ căn cứ theo quy định liên quan để yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục có thời hạn, tạm ngừng xuất khẩu hoặc hủy bỏ tư cách đăng ký xuất khẩu của doanh nghiệp.

Nhằm triển khai quy định mới nêu trên của Cơ quan thẩm quyền Trung Quốc, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đề nghị các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc tiếp tục thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các biện pháp phòng chống Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Hướng dẫn của FAO, WHO và hướng dẫn của Trung Quốc nhằm hạn chế tối đa khả năng lô hàng thủy sản xuất khẩu sang Trung Quốc bị phát hiện virus SARS-CoV-2. Trường hợp có lô hàng bị cảnh báo phát hiện virus SARS-CoV-2, chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ các nội dung liên quan (cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, hồ sơ, tài liệu, kết quả điều tra nguyên nhân và biện pháp khắc phục phù hợp,...) để phục vụ cho việc kiểm tra trực tuyến theo đúng thời hạn yêu cầu của Cơ quan thẩm quyền Trung Quốc.

Cùng với đó, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản đề nghị Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến việc nghiêm túc tuân thủ các biện pháp phòng chống Covid-19 tới các doanh nghiệp hội viên.

Đối với các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (NAFIQAD) yêu cầu các Trung tâm này chuyển tiếp công văn 918/QLCL-CL1 tới các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu vào Trung Quốc trên địa bàn.

Ngày 25 tháng 7 năm 2022, Văn phòng SPS Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã gửi công văn số 452/SPS-BNNVN đến các Cục (Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; Bảo vệ thực vật; Thú y) và các Hiệp hội (Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam; Rau quả Việt Nam) để thông báo quy định mới của Trung Quốc về việc phòng chống dịch tại cảng, cửa khẩu đối với thực phẩm chuỗi lạnh nhập khẩu vào quốc gia này:

Trước đó, ngày 08 tháng 7 năm 2022, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) đã ban hành Thông báo số 58.2022 về việc tiếp tục hoàn thiện, tối ưu hóa biện pháp phòng chống dịch tại cảng, cửa khẩu đối với thực phẩm chuỗi lạnh nhập khẩu vào Trung Quốc. Thông báo này thay thế Thông báo số 103.2020. Theo đó, Tổng cục Hải quan Trung Quốc triển khai công tác kiểm tra và xét nghiệm Covid-19 trên sản phẩm thực phẩm chuỗi lạnh nhập khẩu. Căn cứ kết quả kiểm tra theo quy định sẽ tiến hành kiểm tra và điều tra, xác nhận tình trạng an toàn và hệ thống quản lý an toàn của nước nhập khẩu có phù hợp với yêu cầu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc hay không.

Đối với doanh nghiệp còn tồn tại, căn cứ quy định pháp luật liên quan để áp dụng biện pháp khắc phục có thời hạn, tạm ngừng nhập khẩu hoặc hủy đăng ký tư cách xuất khẩu của doanh nghiệp… 

Thúy Nga