Quy định mới của Trung Quốc liên quan đến đăng ký xuất khẩu dược liệu

09/02/2023 - 09:27 | Giá cả, thông tin thị trường

Vừa qua Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa có thông báo về việc rà soát lại Hệ thống giám sát đối với các loại dược liệu xuất khẩu và thực hiện việc đăng ký cho các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, bảo quản dược liệu xuất khẩu sang Trung Quốc.

Theo đó, phía Trung Quốc sẽ đánh giá lại Hệ thống quản lý chính thức đối với dược liệu Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc về thông tin sản phẩm dược liệu; tổng quan về sản xuất và thương mại dược liệu; bản đồ phân bố vùng sản xuất dược liệu xuất khẩu; thông tin về cơ quan chuyên môn phụ trách về quản lý dược liệu tại địa phương; tình hình quản lý, phòng trừ sinh vật gây hại, thuốc bảo vệ thực vật và phân bón. Đối với các vùng trồng và cơ sở đóng gói, Tổng cục Hải quan Trung Quốc yêu cầu phía Việt Nam phải có thông tin về tình hình sản xuất và thương mại dược liệu của vùng trồng, cơ sở đóng gói; quy trình sản xuất và chế biến dược liệu xuất khẩu sang Trung Quốc; các quy định và hệ thống tiêu chuẩn sản phẩm của doanh nghiệp; Hệ thống truy xuất nguồn gốc và xử lý sản phẩm dược liệu không đạt yêu cầu…

Để đáp ứng yêu cầu của phía Trung Quốc, đồng thời không làm ảnh hưởng đến việc xuất khẩu dược liệu của tỉnh sang thị trường này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khẩn trương rà soát lại các vùng trồng và cơ sở đóng gói dược liệu trên địa bàn tỉnh để chuẩn bị tốt cho việc đăng ký xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Tuyên truyền cho các tổ chức, các nhân có nhu cầu xuất khẩu dược liệu sang Trung Quốc các quy định của Tổng cục Hải quan Trung Quốc; đồng thời, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ về vùng trồng và cơ sơ đóng gói dược liệu trên địa bàn tỉnh, tiêu chuẩn cơ sở về Quy trình thiết lập và giám sát vùng trồng, tiêu chuẩn cơ sở về Quy trình thiết lập và giám sát cơ sở đóng gói.

UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát thông tin quản lý đối với dược liệu của tỉnh xuất khẩu sang Trung Quốc, nhất là về thông tin sản phẩm; tình hình sản xuất và thương mại; vùng sản xuất dược liệu xuất khẩu; tình hình quản lý, phòng trừ sinh vật gây hại, thuốc bảo vệ thực vật và phân bón. Đồng thời, rà soát lại các vùng trồng và cơ sở đóng gói dược liệu trên địa bàn tỉnh để chuẩn bị tốt cho việc đăng ký xuất khẩu dược liệu sang thị trường Trung Quốc; gửi danh sách các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký xuất khẩu dược liệu sang thị trường Trung Quốc.

Thảo Nguyên