Quy định an ninh sinh học đối với thủy sản nhập khẩu vào Australia

14/07/2023 - 14:02 | Giá cả, thông tin thị trường

Trong tháng 6/2023, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã có công văn số 224/CCPT-CL1 gửi các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào Australia; Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) và các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng để thông tin về Quy định an ninh sinh học đối với thủy sản nhập khẩu vào Australia.

Trước đó, ngày 09/6/2023, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường đã nhận được thông báo của Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Australia về việc Cơ quan này đã tiến hành trả lại một số lô hàng cá chẽm (Lates calcarifer) từ một số quốc gia (trong đó có Việt Nam) nhập khẩu vào Australia sau khi phát hiện cá không được moi hết nội tạng hoàn toàn và có phần còn lại của nội tạng (bao gồm toàn bộ hoặc một phần tim, mang, gan, lá lách, bong bóng và ruột) chưa đáp ứng yêu cầu an ninh sinh học của Australia.

Theo quy định về an ninh sinh học của Australia, một trong những điều kiện để nhập khẩu cá chẽm là cá phải được moi hết nội tạng (toàn bộ nội tạng không dính vào cá được lấy ra khỏi khoang cơ thể cá và chỉ còn sót lại mô thận dính vào đốt sống), bỏ mang và bên trong cá phải được rửa kỹ.

Để tuân thủ quy định về an ninh sinh học đối với các lô hàng thủy sản nói chung, cá chẽm nói riêng xuất khẩu sang Australia, hạn chế các vướng mắc phát sinh trong quá trình xuất khẩu, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường đề nghị các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào Australia cập nhật quy định nêu trên đối với các lô hàng cá chẽm xuất khẩu sang Australia và các quy định có liên quan của Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Australia (tại địa chỉ website: https://bicon.agriculture.gov.au/) để đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định, yêu cầu về an ninh sinh học của thị trường này.

Cùng với đó, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường yêu cầu các Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng chuyển tiếp công văn này tới các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu trên địa bàn. Đồng thời, Cục cũng đề nghị Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) phổ biến quy định trên tới các doanh nghiệp hội viên có xuất khẩu thủy sản sang thị trường Australia.

Thúy Nga