Phương án phát triển các vùng chăn nuôi, vùng không được phép chăn nuôi, vùng chăn nuôi có điều kiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2025

22/02/2024 - 14:15 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Ngày 16/12/2023 Thủ tướng Chính Phủ ban hành Quyết định số 1629/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, cụ thể:

Mục tiêu tổng quát phát triển đến năm 2030: Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển toàn diện, trở thành một trong những khu vực động lực phát triển quan trọng của Vùng Đông Nam Bộ, là trung tâm kinh tế biển quốc gia và nằm trong nhóm 05 địa phương phát triển kinh tế biển hàng đầu của cả nước, đến năm 2030 cơ bản đủ tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương, cơ cấu đô thị đa trung tâm, kết cấu hạ tầng giao thông đa phương thức. Duy trì vững chắc vị trí trong nhóm 10 địa phương có quy mô GRDP và tổng thu ngân sách nhà nước cao nhất cả nước; phát triển kinh tế hài hòa với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và bảo vệ môi trường, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

          Tầm nhìn đến năm 2050: Bà Rịa - Vũng Tàu là trung tâm kinh tế biển quốc gia; trung tâm dịch vụ hàng hải của khu vực Đông Nam Á; trung tâm du lịch chất lượng cao đẳng cấp quốc tế; một trong những trung tâm công nghiệp lớn của Vùng Đông Nam Bộ; có hệ thống kết cấu hạ tầng hoàn thiện, hiện đại; môi trường sống an toàn, trong lành, chất lượng cao; xã hội phát triển hài hòa với thiên nhiên, kinh tế phát triển hiệu quả theo hướng kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế cac-bon thấp và thực hiện mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0”.

          Trong đó, về phương án phát triển các vùng chăn nuôi, vùng không được phép chăn nuôi, vùng chăn nuôi có điều kiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2025 sẽ được sắp xếp cụ thể như sau:

          Vùng chăn nuôi

          Huyện Châu Đức: Thôn 3, xã Suối Rao.

          Huyện Xuyên Mộc: Duy trì các cơ sở chăn nuôi tập trung hiện hữu. Không phát triển chăn nuôi tập trung ở địa bàn các đơn vị hành chính cấp xã hiện hữu: Bình Châu, Bưng Riềng, Bông Trang, Phước Thuận, Phước Tân, Xuyên Mộc và Thị trấn Phước Bửu. Quy hoạch vùng chăn nuôi trang trại ở địa bàn các đơn vị hành chính cấp xã hiện hữu: Bàu Lâm, Hòa Bình, Hòa Hiệp, Hòa Hội, Hòa Hưng và xã Tân Lâm.

          Huyện Đất Đỏ: Các xã Long Tân, Phước Thọ, Láng Dài và Phước Hội (Vùng NNCNC - phân khu chăn nuôi).

          Thị xã Phú Mỹ: Duy trì các cơ sở chăn nuôi hiện hữu đã được chấp thuận chủ trương cho đến hết thời hạn; không phát triển cơ sở mới, không gia hạn đối với cơ sở chăn nuôi hết thời hạn hoạt động.

          Vùng không được phép chăn nuôi

          Toàn bộ vùng nội thành, nội thị thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa và thị xã Phú Mỹ. Khu trung tâm, khu dân cư hiện hữu, khu dân cư theo quy hoạch, khu vực phát triển đô thị đã được xác định, định hướng theo quy hoạch chung thị trấn thuộc các huyện và các khu dân cư thuộc huyện Côn Đảo. Các công trình công cộng, khu trung tâm xã, khu chức năng khác trên địa bàn xã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong đồ án quy hoạch chung xây dựng xã tại địa bàn các xã thuộc huyện, thị xã, thành phố.

          Vùng chăn nuôi có điều kiện

          Là vùng nằm ngoài khu vực vùng chăn nuôi và vùng không được phép chăn nuôi.

                                               Hạnh Nguyễn- Chi cục Chăn nuôi và Thú y