Phối hợp tổ chức tuyên truyền biển đảo năm 2022

23/05/2022 - 13:58 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Sáng ngày 12 tháng 5 năm 2022, tại hội trường UBND xã, Công đoàn Cơ sở xã Lộc An, huyện Đất Đỏ phối hợp cùng cấp uỷ, địa phương và Lữ đoàn 171, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho 35 đoàn viên công đoàn và 19 người dân trên địa bàn xã về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; diễn biến tình hình trên các vùng biển, đảo hiện nay

Qua buổi tuyên truyền Trung tá Trần Văn Tuyến - Phó Chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn 171 Hải quân đã thông tin diễn biến tình hình an ninh chính trị trên các vùng biển, đảo; âm mưu, thủ đoạn của các nước lớn can dự vào Biển Đông, đe dọa đến an ninh, chủ quyền biển, đảo của nước ta, hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí, phát triển kinh tế biển, đảo; trong hoạt động tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên biển, đảo, nhất là các vùng biển xa, không vi phạm đánh bắt hải sản vùng biển nước ngoài, làm ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ giữa nước ta với các nước trong khu vực... để ngư dân yên tâm bám biển, nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đối phó với các tình huống xảy ra. Làm rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề tranh chấp trên biển, khẳng định cơ sở pháp lý quốc tế về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; tuyên truyền việc triển khai thực hiện Luật biển Việt Nam; sự nỗ lực của các nước ASEAN trong xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC)

Kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch về Biển Đông; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn và môi trường hòa bình trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc; củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị với các nước trong khu vực; xây dựng tình cảm đoàn kết, truyền thống gắn bó lâu đời đã có với Trung Quốc; tránh bị lợi dụng, kích động, lôi kéo, chia rẽ mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc của các thế lực thù địch.

(Người viết tin: Phạm Duy Ân - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)./.