Phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

23/02/2022 - 10:09 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Ngày 21/02/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 529/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Tổng kinh phí phê duyệt là 1.132.488.000 đồng.

           Mục tiêu của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng, chủ cơ sở nuôi trồng thủy sản về nguy cơ, tác hại của dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản; trách nhiệm của các cấp chính quyền trong công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản; Chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm nhằm giám sát chặt chẽ dịch bệnh, kịp thời xử lý và khống chế dịch bệnh lây lan, hạn chế tối đa thiệt hại khi dịch bệnh xảy ra; Tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thú y; tuyên truyền cho các hộ nuôi trồng thủy sản về công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản; Tạo điều kiện để nghề nuôi trồng thủy sản phát triển bền vững, tạo vùng nguyên liệu ổn định, cung cấp thực phẩm cho tiêu dùng và xuất khẩu, tăng thu nhập cho người nuôi, góp phần ổn định an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Các nội dung thực hiện của kế hoạch gồm có:

1. Thông tin, tuyên truyền, tập huấn:

Tổ chức triển khai 02 lớp tập huấn phổ biến quy định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh trên động vật thủy sản đối với một số bệnh nguy hiểm cho các cở sở nuôi trồng thủy sản và khu vực nuôi cá lồng bè tại các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên địa bàn tỉnh.

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về giám sát, phát hiện và xử lý ổ dịch, biện pháp phòng, chống dịch cho lực lượng thú y cơ sở, cán bộ nông nghiệp xã, cán bộ thôn, xóm và các tổ chức đoàn thể. Tập huấn công tác xét nghiệm bệnh thủy sản cho viên chức chi cục nhằm nâng cao kỹ năng phân tích, chẩn đoán xét nghiệm các bệnh thủy sản.

2. Công tác giám sát dịch bệnh động vật thủy sản:

Tổ chức lấy 192 mẫu các loại trên tôm thương phẩm, tôm giống, cá theo định kỳ từ 4 đến 6 lần/năm và 192 mẫu nước tại ao/bể/lồng nuôi tôm, cá để kịp thời chủ động phát hiện các loại dịch bệnh nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trên động vật thủy sản và cảnh báo môi trường nuôi. Ngoài ra, còn tổ chức lấy mẫu để điều tra, xác định nguyên nhân gây bệnh trong trường hợp dịch bệnh xảy ra để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và xử lý môi trường nuôi.

3. Công bố dịch và tổ chức chống dịch bệnh động vật thủy sản:

Tổ chức công bố dịch động vật thủy sản theo quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y. Trong trường hợp xảy ra dịch bệnh động vật thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, xác định thiệt hại do dịch bệnh gây ra, theo dõi, tổng hợp, đánh giá hiệu quả phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Chủ cơ sở thực hiện việc tiêu độc sát trùng dưới sự giám sát của địa phương và cơ quan chuyên ngành thú y.

4. Kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật thủy sản:

Lấy mẫu giám sát định kỳ 02 tháng/lần đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống chưa được công nhận an toàn dịch bệnh hoặc chưa được giám sát dịch bệnh theo quy định. Nếu chủ cơ sở không thực hiện việc giám sát định kỳ thì Chi cục Chăn nuôi và Thú y sẽ lấy mẫu kiểm tra các chỉ tiêu theo từng lô hàng. Căn cứ vào kết quả giám sát định kỳ và kiểm tra lâm sàng trước khi vận chuyển động vật giống thủy sản ra khỏi địa bàn tỉnh, nếu động vật khỏe mạnh không mang mầm bệnh thì Chi cục Chăn nuôi và Thú y cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển động vật thủy sản ra khỏi địa bàn cấp tỉnh.

5. Quản lý các cửa hàng kinh doanh thuốc Thú y Thủy sản:

          Cấp chứng chỉ hành nghề cho các đối tượng kinh doanh thuốc Thú y Thủy sản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

6. Công tác thanh, kiểm tra:

Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức các đợt kiểm tra việc kiểm dịch, vận chuyển giống thủy sản đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, lưu giữ, phương tiện vận chuyển thủy sản giống; kiểm tra điều kiện kinh doanh tại các cơ sở kinh doanh thuốc Thú y thủy sản trên địa bàn tỉnh.

OAHVN