Phê duyệt Kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ca cao của Hợp tác xã Ca cao Châu Đức theo Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND

24/04/2023 - 09:06 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Ngày 21/4/2023, UBND huyện ban hành Quyết định số 1669/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ca cao của Hợp tác xã Ca cao Châu Đức, huyện Châu Đức theo Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND với tổng nguồn vốn hơn 6,4 tỷ đồng.

Dự án được thực hiện từ năm 2022-2025 tại các xã Bình Giã, Bình Trung, Sơn Bình, Suối Rao, Quảng Thành, Xà Bang, Kim Long, Bàu Chinh, Láng Lớn thuộc địa bàn huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

* Đơn vị chủ trì liên kết là: Hợp tác xã Ca cao Châu Đức 

* Quy mô liên kết: 50 ha, với 80 nông hộ trồng ca cao tham gia Kế hoạch

          * Về nội dung hỗ trợ:

a) Hỗ trợ tư vấn xây dựng liên kết

- Nội dung: Hỗ trợ tư vấn xây dựng Kế hoạch liên kết (tư vấn, nghiên cứu xây dựng Kế hoạch liên kết, xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh và hợp đồng liên kết).

- Định mức hỗ trợ: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết nhưng không quá 250 triệu đồng/kế hoạch liên kết đối với hình thức Liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (theo Điểm b, Khoản 1, Điều 3, Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh).

b) Hỗ trợ chi phí vật tư thiết yếu

- Nội dung: Hỗ trợ phân bón hữu cơ vi sinh cho các nông hộ trồng ca cao tham gia kế hoạch liên kết.

- Định mức hỗ trợ: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối đa 50% chi phí và không quá 15 triệu đồng/ha/năm; thời gian hỗ trợ tối đa 03 chu kỳ sản xuất (theo Điểm b, Khoản 4, Điều 3, Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh).

c) Hỗ trợ chi phí áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP)

- Nội dung: Hỗ trợ chi phí tư vấn, kiểm nghiệm, đánh giá chứng nhận vùng trồng ca cao đạt chuẩn VietGAP với diện tích 50 ha.

- Định mức hỗ trợ: Ngân sách Nhà nước hỗ trợ tối đa 40% chi phí nhưng không quá 300 triệu đồng/kế hoạch và không quá 20 triệu đồng/hộ (theo Điểm a, Khoản 5, Điều 3, Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh).

 Trong quá trình tham gia thực hiện liên kết được hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, chủ trì liên kết, các bên tham gia liên kết không thực hiện đúng, đầy đủ các cam kết và trách nhiệm (trừ các trường hợp bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh) sẽ không được hưởng các khoản ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước, bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành và buộc phải bồi thường cho bên bị thiệt hại; không được hưởng các chính sách khuyến khích của Nhà nước về liên kết trong thời gian 05 năm kể từ thời điểm xác định là vi phạm; đồng thời nhà nước thu hồi phần vốn đã hỗ trợ các hạng mục theo Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND.

 Dự án liên kết chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ca cao của Hợp tác xã Ca cao Châu Đức là hướng đi bền vững giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho các thành viên hợp tác xã; đồng thời góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện Châu Đức.

                                                                                        CTV.  Ngân Phan