Phê duyệt dự án liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm sầu riêng của Hợp tác xã Sầu Riêng 9 Bê

26/09/2023 - 10:51 | Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm và khuyến khích người dân thay đổi cách thức sản xuất từ phương pháp truyền thống, sử dụng nhiều phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật... sang hướng sản xuất áp dụng theo tiêu chuẩn VietGAP, hạn chế việc sử dụng hóa chất bừa bãi trong nông nghiệp....; đồng thời nhân rộng các mô hình sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; góp phần tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện Châu Đức. Ngày 22/9/2023, UBND huyện ban hành Quyết định số 6743/QĐ-UBND về Phê duyệt dự án liên kết cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch gắn với tiêu thụ sản phẩm sầu riêng của Hợp tác xã Sầu Riêng 9B theo Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND, với những nội dung như sau:

- Diện tích thực hiện dự án: 36,5 ha, với 30 nông hộ tham gia dự án.

- Địa điểm thực hiện: xã Láng Lớn, huyện Châu Đức.

- Thời gian thực hiện: 03 năm, từ năm 2023 đến năm 2025.

- Các nội dung hỗ trợ gồm: Hỗ trợ tư vấn xây dựng kế hoạch liên kết; hỗ trợ lắp đặt hệ thống phun thuốc tự động cho vùng trồng sầu riêng tham gia dự án liên kết; hỗ trợ phân bón hữu cơ vi sinh cho các nông hộ trồng sầu riêng tham gia dự; hỗ trợ chi phí áp dụng quy trình tư vấn, kiểm nghiệm, đánh giá chứng nhận vùng trồng sầu riêng đạt chuẩn VietGAP.

Huyện Châu Đức phấn đấu đến cuối năm 2023, mỗi xã, thị trấn đều có ít nhất một mô hình liên kết sản xuất; có cơ sở, nông hộ được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương. Góp phần phát triển sản xuất ổn định, cung cấp sản phẩm an toàn cho thị trường; đồng thời đảm bảo hoàn thành Tiêu chí 13 - Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trong Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

 Ngân Phan