Phê duyệt dự án liên kết chuỗi sản xuất, tiêu thụ ca cao của Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu

11/12/2023 - 14:17 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Nhằm phát triển các chuỗi liên kết sản xuất, đẩy mạnh kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp và tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện Châu Đức. Ngày 28/11/2023, UBND huyện Châu Đức ban hành Quyết định số 8875/QĐ-UBND về phê duyệt hỗ trợ Dự án liên kết chuỗi sản xuất, tiêu thụ ca cao của Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu, với những nội dung như sau:

- Quy mô liên kết: 200 ha.

- Địa điểm thực hiện: Bàu Chinh, huyện Châu Đức.

- Thời gian thực hiện: 03 năm, từ năm 2023 đến năm 2025.

- Các nội dung hỗ trợ gồm: Hỗ trợ tư vấn xây dựng kế hoạch liên kết (tư vấn, nghiên cứu xây dựng Kế hoạch liên kết, xây dựng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh và hợp đồng liên kết); Hỗ trợ hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ sơ chế, chế biến các sản phẩm từ trái Ca cao; Hỗ trợ cây giống ca cao, phân bón hữu cơ vi sinh cho các tổ chức, cá nhân tham gia Dự án liên kết; Hỗ trợ nhãn hiệu hàng hóa (thiết kế logo; thiết kế bao bì, nhãn sản phẩm và đăng ký nhãn hiệu hàng hóa).

Huyện Châu Đức phấn đấu đến cuối năm 2023, mỗi xã, thị trấn đều có ít nhất một mô hình liên kết sản xuất; có cơ sở, nông hộ được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương. Góp phần phát triển sản xuất ổn định, cung cấp sản phẩm an toàn cho thị trường; đồng thời đảm bảo hoàn thành Tiêu chí 13 - Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trong Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

                                                                                        Ngân Phan