Phát triển kinh tế, cải thiện đời sống cho Nông dân thông qua dự án trông cây ăn quả tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức

28/01/2021 - 09:45 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Ngày 27/01/2021 Hội Nông dân xã Xà Bang, huyện Châu Đức phối hợp với Ban điều hành quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tổ chức thẩm định dự án trồng cây ăn quả.

Dự án được xây dựng nhằm khuyến khích hội viên nông dân trên địa bàn xã Xà Bang, huyện Châu Đức mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị kinh tế cao, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giá trị kinh tế, cải thiện đời sống cho nông dân.

Dự án được thực hiện tại 03 ấp (ấp Liên Đức, ấp Liên Sơn và ấp Liên Hiệp) xã Xà Bang, số hộ tham gia dự án là10 hộ, kinh phí đầu tư cho dự án là 500 triệu từ nguồn ngân sách của tỉnh, dự án dự kiến tiến hành giải ngân vào đầu tháng 02/2021.

Đình Hùng