Phân giao hạn ngạch nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá

16/10/2023 - 11:56 | Giá cả, thông tin thị trường

Phân giao hạn ngạch nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 2575/QĐ-BCT về lượng và phương thức phân giao hạn ngạch nhập khẩu đường năm 2023.

Theo Quyết định, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường (mã HS 17.01) phân giao năm 2023 theo phương thức đấu giá là 119.000 tấn.

Việc phân giao lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 thực hiện theo phương thức đấu giá quy định tại Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 27/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá.

`Bộ Công Thương xác định thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 theo phương thức đấu giá trên cơ sở trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính.

Bộ Công Thương quyết định thành lập Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 theo phương thức đấu giá. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng triển khai thực hiện việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 theo phương thức đấu giá căn cứ vào các quy định tại Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 27/6/2022.

Kiểm tra, giám sát việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường; lập biên bản và công bố kết quả phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023.

                                                VTH (www.chinhphu.vn)