Nước - Tài Nguyên Vô Cùng Quan Trọng Nhưng Không Phải Vô Tận

26/04/2021 - 08:52 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Nước là tài nguyên quan trọng nhất của loài người và sinh vật trên trái đất. Nước là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá nhưng không phải vô tận. Trong cuộc sống hàng ngày nước có vai trò rất quan trọng trong quá trình sản xuất, sinh hoạt. Cũng như không khí nước không thể thiếu đối với con người. Mặc dù lượng nước chiếm hơn 97% bề mặt trái đất nhưng lượng nước có thể dùng cho sinh hoạt và sản xuất rất ít, chỉ chiếm khoảng 3%. Bên cạnh đó nước lại đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do nhiều nguyên nhân mà nguyên nhân chính là do hoạt động sản xuất và ý thức của con người. Nếu như người dân đô thị phải đối mặt với tình trạng tồn ứ rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, ô nhiễm không khí do khói, bụi... thì người dân ở khu vực nông thôn lại đang phải “sống chung” với tình trạng ô nhiễm nguồn nước do nhà vệ sinh, phân gia súc... Việc khan hiếm nguồn nước ngọt đã và đang gây ra hậu quả hết sức nghiêm trọng đến môi trường, hệ sinh thái, các loài sinh vật, trong đó có con người.

           Khi nước bị ô nhiễm sẽ làm ảnh hưởng đến lao động, sản xuất, đời sống và đặc biệt là sức khỏe con người.        Ngày Nước thế giới được các quốc gia trên thế giới tổ chức vào ngày 22 tháng 3 hàng năm nhằm kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng trên toàn thế giới về tầm quan trọng của tài nguyên nước và vận động chính sách về quản lý bền vững tài nguyên nước, đặc biệt là các nguồn nước ngọt. Mỗi người cần nhận thức và có hành động tiết kiệm nước để bảo vệ nguồn sống của con người và mọi sinh vật trên trái đất như:

          - Tiết kiệm nước sạch: Giảm lãng phí khi sử dụng nước vào các sinh hoạt, thường xuyên kiểm tra, bảo trì cải tạo lại đường ống, bể chứa nước để chống thất thoát nước; dùng lại nước mưa vào những việc thích hợp như cọ rửa sân, tưới cây…

          - Giữ sạch nguồn nước: Nâng cao ý thức cộng đồng để giữ sạch nguồn nước bằng cách không vứt rác bừa bãi, không phóng uế bậy, không thải trực tiếp vào nguồn nước sạch, không dùng phân tươi làm phân bón; sử dụng thuốc trừ sâu đúng hướng dẫn. Cần hạn chế tối đa việc sử dụng các hóa chất gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là môi trường nước .

           - Xử lý phân người: Vận động và ứng dụng tốt các giải pháp để xây dựng các loại nhà vệ sinh hợp vệ sinh.

          - Xử lý phân gia súc, động vật: Cần có kế hoạch thu gom với  hố ủ hợp vệ sinh, chuồng trại cách xa nguồn nước theo qui định vệ sinh, có nền không thấm nước.

          - Xử lý rác sinh hoạt và chất thải khác: Cần có phương tiện chứa rác có nắp đậy kín, đủ sức chứa nhất là rác hữu cơ ở gia đình, khu tập thể cũng như nơi công cộng, đồng thời có biện pháp xử lý hợp vệ sinh không gây ô nhiễm nguồn nước.

          - Xử lý nước thải: Cần có hệ thống xử lý nước thải do sinh hoạt (cống ngầm kín) rồi đổ ra hệ thống cống chung, đồng ruộng hoặc sông rạch sau khi đã được xử lý chung hoặc riêng. Nước thải công nghiệp, y tế  phải xử lý theo qui định môi trường trước khi thải ra cộng đồng.

          Mỗi người trong chúng ta cần phải nhận thức được tầm quan trọng của nước để từ đó biết tiết kiệm và nâng cao ý thức giữ sạch nguồn nước hướng tới sự phát triển bền vững trong tương lai.

          Bảo vệ nguồn nước sạch là bảo vệ nguồn sống!

                                                                                           Hồng Ngọc