Nông dân Xà Bang cần hỗ trợ mã vùng trồng cho cây sầu riêng

20/09/2022 - 09:23 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Hiện nay việc áp dụng công nghệ số vào sản xuất nông nghiệp là hết sức cần thiết đối với nông dân. Ngày 09 tháng 9 năm 2022 chi Hội nông dân nghề nghiệp trồng cây sầu riêng, ấp Liên Đức, xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tổ chức cuộc họp lấy ý kiến, kiến nghị hội cấp trên hỗ trợ hướng dẫn cấp mã vùng trồng đối với cây sầu riêng tại địa phương. Tham gia cuộc họp có đại diện lãnh đạo Hội Nông dân xã và 29 hộ nông dân thuộc chi hội nghề nghiệp trồng cây sầu riêng tại địa bàn ấp Liên Đức.

           Theo kiến nghị của 29/29 hộ nông dân trồng cây sầu riêng có mặt tại buổi họp, có nhu cầu cần hỗ trợ cấp mã vùng trồng cho sản phẩm từ cây sầu riêng, có tổng diện tích đăng ký là 45,95 ha. Xét thấy việc cấp chứng nhận mã số định danh cho một vùng trồng trọt nhằm thuận lợi cho việc theo dõi và kiểm soát tình hình sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm. Đồng thời đảm bảo nông sản đưa vào quá trình lưu thông trên thị trường phải đúng nguồn gốc tại vùng trồng đó, tránh tình trạng trà trộn sản phẩm nơi khác vào vùng trồng đã được cấp mã số. Việc cấp mã số vùng trồng không những giúp truy xuất nguồn gốc mà còn gắn chặt sản xuất theo quy trình nhất định để đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, giúp nông dân ý thức được vấn đề sản xuất liên quan chặt chẽ đến chất lượng và giá thành sản phẩm.

          Hội Nông dân xã Xà Bang đã làm văn bản kiến nghị lên Hội cấp trên và ngành nông nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ, hướng dẫn lập quy trình cấp mã vùng trồng, truy xuất nguồn gốc sản xuất đối với sản phẩm của cây sầu riêng cho hội viên, nông dân trồng sầu riêng tại ấp Liên Đức xã Xà Bang, mong rằng kiến nghị này các cấp quan tâm hỗ trợ giúp đỡ nông dân ./.

                                                                                      MÂY HỒNG