Nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã và đang mang lại hiệu quả cho người dân trên địa bàn tỉnh

26/04/2021 - 09:12 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Thực hiện mô hình “Dân vận khéo”. Đến nay, các cấp Hội đang triển khai thực hiện, bước đầu có những mô hình triển khai thực hiện tốt như: Mô hình nuôi heo đất và trồng nha đam ở huyện Châu Đức, mô hình nuôi lươn không bùn ở huyện Đất Đỏ, mô hình tuyến đường hoa ở huyện Xuyên Mộc,…

            Riêng trong năm 2021, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã đăng ký 69 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường; trong đó chọn và đăng ký 8 mô hình “Dân vận khéo” về Ban Dân vận Tỉnh ủy. Các mô hình bao gồm: 1. Vận động hội viên nông dân góp vốn xoay vòng (Hội Nông dân huyện Long Điền); 2. Vận động doanh nghiệp đóng góp hỗ trợ xây dựng 10 mô hình giúp hội viên nông dân thoát nghèo bền vững (Hội Nông dân huyện Châu Đức); 3. Vận động hội viên nông dân ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, đạt 60% so với hộ nông dân (Hội Nông dân huyện Đất Đỏ); 4. Trồng măng tây xanh tại xã Tân Hưng và phường Kim Dinh (Hội Nông dân thành phố Bà Rịa); 5. Hỗ trợ các ống pi, vận động hội viên nông dân để rác thải (chai thuốc BVTV đã qua sử dụng) để đúng nơi quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường (Hội Nông dân thị xã Phú Mỹ); 6. Vận động hội viên nông dân thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật để xử lý theo quy định; sản xuất nông sản an toàn, gắn với mô hình phát triển du lịch nông nghiệp cộng đồng,.. (Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc); 7. Tiếp tục triển khai, thực hiện Mô hình “Hội viên nông dân Côn Đảo hành động vì môi trường xanh” (Hội Nông dân huyện Côn Đảo); 8. Tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện đổ rác đúng nơi quy định và bảo vệ môi trường (Hội Nông dân xã Long Sơn).

                                                                                                                                                                                                                                                        TẤN PHƯỚC – HND TỈNH