Nâng tầm Nông sản để nông nghiệp phát triển bền vững trên địa bàn huyện Châu Đức

27/06/2023 - 14:45 | Tin tức, sự kiện trong tỉnh

Để nông nghiệp phát triển bền vững, sản phẩm nông nghiệp phải ổn định đầu ra, phải có giá trị canh tranh cao. Xác định của định hướng phát triển trên, huyện Châu Đức đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: Đầu tư cho chương trình Mỗi xã một sản phẩm (viết tắt là OCOP); tập trung phát triển sản phẩm công nghiệp, nông thôn tiêu biểu; xây dựng quy trình sản xuất theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, các chứng chỉ ISO, HACCP; triển khai các chính sách liên kết chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ gắn phát triển các loại hình du lịch…

Quá trình triển khai các giải pháp nâng tầm nông sản, huyện Châu Đức đã hỗ trợ được hơn 4.000 lượt nông hộ tiếp cận hơn 10 tỷ đồng vốn vay các gói ưu đãi để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo liên kết chuỗi giá trị sản xuất, tiêu thụ; tiến tới được cấp mã số cho các vùng trồng xuất khẩu. Đến nay, đã có 5 vùng trồng sầu riêng trên địa bàn huyện Châu Đức được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt mã số vùng trồng với tổng diện tích 124,2 hecta và có 3 dự án liên kết chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản được hỗ trợ theo Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh với sự tham gia của hơn 200 hộ nông dân. Riêng với sản phẩm OCOP toàn huyện hiện có 31 sản phẩm của 13 chủ thể được đánh giá đạt từ 3 sao trở lên.

Huyện Châu Đức đã định hướng quy hoạch các vùng sơ chế, đóng gói xuất khẩu tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đến đầu tư các nhà máy nhằm tăng khả năng tiêu thụ lượng nông sản, hàng hóa lớn của huyện như cây bơ, sầu riêng…

Phát triển đúng hướng, đầu tư đúng tầm nhằm không ngừng nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, huyện Châu Đức đặt mục tiêu đến năm 2025: sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn chiếm tỷ trọng trên 40% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện.

Phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, khai thác hết các lợi thế của địa phương theo chuỗi giá trị đã và đang cho thấy hướng đi đúng của nông nghiệp Châu Đức. Định hướng phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, có giá trị thương mại cao, huyện Châu Đức càng thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng chuỗi giá trị, đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn, chất lượng sản phẩm.

Hiệu quả và thành quả hiện nay của huyện cũng đã khơi dậy tiềm năng, lợi thế của địa phương, tăng thu nhập cho người dân, tạo ra phát triển bền vững cho ngành nông nghiệp Châu Đức trong tương lai.

 CTV. Ngân Phan